Családorvosok világnapja – 2022. május 19.

Köszöntjük háziorvos, házi gyermekorvos, alapellátó fogorvos és az alapellátásban dolgozó minden tagunkat a Családorvosok Világnapja alkalmából! Odaadó munkájuk, megfeszített helytállásuk az elmúlt 2 év pandémiás időszakában is egyértelművé tette, hogy a jelenlegi szakellátás és kórházközpontú gondolkodással szemben az alapellátás fejlesztése, kompetenciáinak, kapuőr szerepének megerősítése az az út, amin járnunk kell a jövőben az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése során.

Az elmúlt időszak pozitív fejleményei a háziorvosi rendszert is érintették mind a bérrendezés, mind a praxisközösségi együttműködés megjelenése tekintetében, bár megjegyezzük nem volt szerencsés ezt a két tényezőt egymáshoz kötni, ezzel a praxisközösségi együttműködésben még bizonytalan kollégákat hátrányba hozni.

A NEAK legutolsó adatai alapján 668-ra nőtt a betöltetlen praxisok száma, azaz minden 10. magyar állampolgárnak nincs állandó háziorvosa. Természetesen ezen praxisok sem ellátatlanok, jellemzően helyettesítéssel a környékbeli háziorvosok segítenek be az ellátásba. Ez a helyzet azonban egyrészt tovább terheli az adott területen az alapellátás ellátórendszerét, másrészt az ott élő lakosság egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése egyértelműen korlátozott. A háziorvosi korfa vizsgálata további veszélyeket jelez az ellátórendszer működőképességének jövőbeli biztonsága szempontjából, hiszen a háziorvosok több mint egyharmada 65 év feletti (több mint fele 60 év feletti). Hálásak vagyunk idős kollégáinknak, hogy nyugdíj után is tovább dolgozva biztosítják az ellátást az adott településen, de ennek veszélyei a pandémiás időszakban is nyilvánvalóvá váltak. Felelősséget érezve szakmánk jövőjét illetően, a Magyar Orvosi Kamara Háziorvosi Csoportja együttműködést ajánlva a 4 orvosegyetem Családorvosi Tanszékének információs és tájékoztatási programot hirdet meg a családorvosi szakma népszerűségének erősítése érdekében az orvosegyetemek 4.-5.-6. éves hallgatóinak körében. Előadásokat, workshopokat szervezve az őszi időszakban szeretnénk bemutatni a jövendő orvosgenerációnak a szakma szépségeit, elmondva, sőt konkrét példákon bemutatva, hogy milyen karrierlehetőséget jelenthet ma háziorvosnak lenni Magyarországon. Megértetni, hogy miért gondoljuk azt, hogy ma jó és egyre jobb háziorvosnak lenni Magyarországon. Szakmai utánpótlásunk bővítése ugyanis elengedhetetlen a háziorvosi demográfiai helyzet okozta veszélyek mérséklése szempontjából. Ugyanakkor fel kívánjuk hívni a döntéshozók figyelmét arra is, hogy szükséges felülvizsgálni a betöltetlen praxisok helyzetét, az életképtelen (ésszerű üzemméret alatti) praxisok további működésének, finanszírozásának módszertani javaslatok mentén történő rendezését. Egyértelműen látható, hogy a betöltetlen praxisok listája és a hátrányos helyzetű települések listája komoly korrelációt mutat. A letelepedési programok csak részsikereket értek el, ezért szükségesnek látjuk a hátrányos helyzetű települések listájának alsó 20 %-ába tartozó településeken a hátrányos helyzettel járó rosszabb szocioökonómiai helyzet, romló egészségmutatók miatti fokozottabb ellátási teher finanszírozásban történő extra elismerését, így ezen praxisok tartósan vonzóbbá válhatnának az éppen praxist kereső kollégák számára. Prioritási listánkon ezért az ez évi világnapon a betöltetlen praxisok kérdése, a háziorvosi életpálya vonzóbbá tétele szerepel az élen, mint szakmánk jövőjét leginkább fenyegető veszély megoldása.

Hogy minden magyar állampolgárnak legyen háziorvosa, aki segít megőrizni az egészséget, végigkíséri a család minden tagját és mindig ott van, segít ha mégis kezelésre, gondozásra lenne szükség. Ahogy a családorvosok világszervezete (WONCA) is idei mottójául választotta:

Family doctors – Always there to care!

Forrás: mok.hu