Bizalmat szavaztak a kamara elnökének

A Magyar Orvosi Kamara elnöke megerősítő szavazást kért az Országos Küldöttközgyűléstől. A küldöttek 170 igen, 58 nem szavazat,13 tartózkodás mellett bizalmat szavaztak az elnöknek a további munkához, így a kamara jelenlegi vezetése 2023. novemberéig folytathatja munkáját.

081A0043

A Magyar Orvosi Kamara Országos Küldöttközgyűlése 172/51 arányban, 19 tartózkodással elfogadta az Országos Elnökség beszámolóját. 182 igen, 25 nem szavazattal, 9 tartózkodás mellett fogadta el az Országos Felügyelőbizottság beszámolóját.

081A0248

Az Országos Etikai Bizottság elnöke, majd az  Etikai Kollégium elnöke megtartotta tájékoztatóját. A küldöttközgyűlés 208 igen, 7 nem szavazattal 9 tartózkodás mellett fogadta el az országos hivatalvezető gazdasági beszámolóját, a MOK 2021. évi összevont beszámolóját.

081A0252

Az Etikai Kódex módosításához 17 módosító javaslat érkezett, ezek egy részét megszavazta a küldöttközgyűlés. Az időközi választáson új tisztségviselőkről szavaztak: az Országos Felügyelőbizottság új tagja Dr. Koroknai András, az Országos Etikai Bizottság új tagjai Dr. Györffy Ágnes és Dr. Matkó Ida lettek. Az Országos Küldöttközgyűlés több ponton módosította Alapszabályát, többek között döntöttek a kamarai tagdíj emeléséről is.

Forrás: mok.hu