Felhívás – A Közösségért díj
A Magyar Orvosi Kamara Országos Elnökségének szabályzata
 „A Közösségért” díjról[1]
  1. A Magyar Orvosi Kamara Országos Elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) a mai napon „A Közösségért” elnevezésű díj alapításáról döntött. A díj egy üvegből készült kisplasztikából áll, rajta a következő gravírozással: MOK logó, alatta „A Közösségért”, alatta az aktuális évszám, alatta pedig a díjazott neve. A díjhoz oklevél is jár a díjazott részére. A díjazottak neve, fényképe, illetve a díjazás indokolása közzétételre kerül a MOK kommunikációs felületein.
  1. „A Közösségért” díjban azok a személyek részesülhetnek, akik:
  • valamilyen cselekedetükkel, személyes bátorsággal kiálltak az egészségügy jobbítása érdekében, vagy – akár egzisztenciájukat is kockáztatva – felhívták a szűkebb, vagy szélesebb nyilvánosság figyelmét azokra a hibákra, amelyek a gyógyítást akadályozzák vagy rontják annak hatékonyságát;
  • hosszabb időn át aktívan segítették a Magyar Orvosi Kamara hatékonyabb működését, akár kamarai munkájukkal, akár a kamarán kívülről, vagy egyszeri, de jelentős segítséget nyújtottak ebben;
  • közéleti tevékenységük során példamutató módon dolgoztak, cselekedtek a Magyar Orvosi Kamara érdekében.
  1. „A Közösségért” díj évente egy alkalommal kerül átadásra a Magyar Orvosi Kamara Országos Küldöttközgyűlésén. Évenként legfeljebb tíz díj adható ki.
  1. A díjazott bármely természetes személy vagy szervezet lehet, a díjazásnak nem feltétele sem az orvosi, egészségügyi tevékenység, sem pedig a kamarai tagság, valamint a magyar állampolgárság sem.
  1. A díjazásra bárki jogosult jelöltet állítani, a jelölésre a felhívást az Elnökség a Magyar Orvosi Kamara kommunikációs felületein teszi közzé.
A javaslatokat a jelölt egyértelmű azonosítására alkalmas módon, annak részletes indokolásával legkésőbb a díjátadó Országos Küldöttközgyűlést megelőző 90. napig lehet megtenni.
  1. A beérkező jelölések közül az Országos Elnökség, mint Bíráló Bizottság választja ki az adott évben a díjazottakat.
  1. A jelen szabályzat az elfogadása napjával lép hatályba, a szabályzatot az Országos Elnökség a Magyar Orvosi Kamara kommunikációs felületein közzéteszi. A díj átadására első alkalommal a Magyar Orvosi Kamara 2017-ben megtartandó Országos Küldöttközgyűlésén kerül sor.
Dr. Kincses Gyula
Magyar Orvosi Kamara
elnök
[1] A szabályzatot elfogadta az Országos Elnökség a 99/2017.06.14. sz. Elnökségi határozattal; módosítva a 95/2022.09.21. sz. Elnökségi határozattal.
Forrás: mok.hu