Felhívás vezető rezidensi pályázatra

Kedves Rezidens Kollégák, Kolléganők!

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 2022. augusztus 25-én megjelent, majd szeptember 1-jén hatályba lépett módosításai

(link: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/53e309100b91dd606409cf441928b662835ea811/megtekintes?fbclid=IwAR3QuKIyC0sfPXct3xTs5aoQLN_uhNdbZEX-VtDpqYIsY-EcBGZ1cZ70XDE ) alapján vezető rezidensi rendszer került bevezetésre.

A vezető rezidensek kiválasztására az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) által, pályázati úton, 2 éves időtartamra, a szakorvosi alap szakképesítések tekintetében kerül sor egyetemi régiónként, azzal, hogy azon szakmák esetében, amelyeknél országos grémium létrehozására kerül sor, vagy országosan egyidejűleg 20 fő vagy annál kevesebb jelölt vesz részt a szakképzésben, országosan egy vezető rezidens kiválasztására kerül sor. A megpályázható vezető rezidensi helyek listája elérhető az OKFŐ által meghirdetett pályázat (link: https://enkk.hu/index.php/hun/ ) mellékletében.

A jogszabály rendelkezései alapján a vezető rezidens feladata:

 1. a) az egyetemi régióba tartozó szakorvosjelöltekkel való folyamatos kapcsolattartás,
  b) a szakképzéssel összefüggő ügyekben a képzőhelyekkel vagy a szakképzési központokkal való kapcsolattartás segítése,
  c) a szakképzési grémium munkájában történő részvétel és
  d) a grémiumvezető által rábízott feladatok elvégzése.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

 • a pályázó személyes adatait tartalmazó, szakmai önéletrajz (pl.: Europass önéletrajz),
 • motivációs levél,
 • a Magyar Rezidens Szövetség támogató nyilatkozata,
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, a pályázati anyagnak a döntés meghozatala érdekében történő sokszorosításához, továbbításához, a döntésben, véleményezésben résztvevők általi megismeréséhez.
 • kitöltött pályázati adatlap, mely az OKFŐ honlapjáról ( enkk.hu ) tölthető le.

 

A pályázati kiírás további részletei: https://enkk.hu/index.php/hun/

 

A Magyar Rezidens Szövetség támogató nyilatkozatának kérelmezési módja: https://rezidens.hu/hirek/kiemelt-hir2/vezeto_rezidensi_palyazat/

 

Pályázatok benyújtásának határideje:

 1. Magyar Rezidens Szövetség felhívására való jelentkezés (támogató nyilatkozat kiállításának céljából): október 31.
 2. Pályázat benyújtási határidő az OKFŐ részére: november 4.

 

Kérdés esetén a MOK Szakorvosjelölti Csoport vezetősége áll szíves rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Varga Tamás – 

Dr. Szakál-Tóth Zsófia – 

Dr. Illésy Lóránt – 

Forrás: mok.hu