Háziorvosok jelentkezését várják országos epidemiológiai kutatáshoz

A Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központ felhívását tesszük közzé.

Milyen gyorsan csökken a védettség a COVID-19, illetve az influenza oltás óta eltelt idő múlásával? Szükséges-e és mikor további ismétlő oltás? Lesz-e következő pandémiás hullám? Ilyen és hasonló kérdések foglalkoztatják most leginkább a szakembereket.

A pandémia jövőbeli lefolyását illetően a legjobbat reméljük, de készülni a legrosszabb eshetőségekre kell. A légúti vírusok elleni védőoltások eredményességét monitorozó vizsgálatunk egy európai többközpontú vizsgálat része, amelyet az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ támogat és az Epiconcept* koordinál. Ennek keretében több ország részvételével egy EU-szintű háziorvos hálózatot hoztunk létre, amelyben a résztvevők közösen, azonos módszertan szerint megtervezett és végrehajtott kutatásokban képesek részt venni. Az európai szintű háziorvos hálózat létrehozásának és az ezen keresztül történő adatgyűjtéseknek az a legfőbb előnye, hogy nemcsak országos szinten, hanem összevontan EU-s szinten is lehet értékelni, összehasonlítani az egyes oltóanyag típusok eredményességét a hétköznapi használat során.

Magyarországon 2022 március óta már sok háziorvos részt vesz a vizsgálatban, de most ismét van lehetőségünk egy kiterjesztésre, új kollégák bevonására.  Ezért most Önnek is felajánljuk a csatlakozást ehhez a nemzetközi szakmai hálózathoz!

Az együttműködés kölcsönös előnyökkel járhat: Ön jelentős segítséget kaphat tőlünk a praxisában jelentkező, akut légúti fertőzésre gyanús esetek teszteléséhez, és első kézből férhet hozzá a napi munkájához szükséges európai és hazai járványügyi adatokhoz, mi pedig fontos információkat kaphatunk Öntől a járvány terjedéséről és a védőoltások eredményességéről.

Jelen levelünkkel tisztelettel felkérjük az epidemiológiai kutatásunkban való részvételre, melynek célja a légúti vírusok elleni védőoltások eredményességének vizsgálata a 18 évesek és idősebbek körében (kutatásvezető: Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központ, etikai engedély szám: BMEÜ/3790-3/2022/EKU).

Amit nyújtunk Önnek:

–       rendszeres tájékoztatás a COVID-19 pandémia és az influenzajárvány alakulásáról, a védőoltással megszerzett védettség csökkenésének üteméről (hírlevél);

–       légúti mintavételi eszközök és logisztika térítésmentes biztosítása (a kutatásba bevont páciensek mintái számára);

–       laboratóriumi vizsgálati háttér biztosítása és a laboratóriumi vizsgálati eredményről szóló lelet elektronikus úton megküldése térítésmentesen (a kutatásba bevont páciensek mintáira vonatkozóan);

–       genomikai vizsgálat biztosítása, szekvenálás, variánsmonitorozás térítésmentesen (a kutatásba bevont páciensek mintáinak vizsgálatára);

–       a vizsgálatban résztvevő, rendszeresen mintavételt végző háziorvosok számára gyorstesztek biztosítása a munkájuk ösztönzése érdekében.

Amit kérünk:

–       a protokollnak megfelelő páciensek bevonása;

–       légúti mintavétel, mintatárolás, mintaszállítóval kapcsolattartás;

–       rövid, strukturált vizsgálati kérdőív pontos kitöltése (kb. 10 perc);

–       együttműködés a kutatásvezető intézettel.

A vizsgálati protokollban szereplő előírásoknak megfelelően kiválasztott, megfelelően dokumentált betegek után bruttó 5.000 Ft/beteg javadalmazásban részesülnek a résztvevő háziorvosok.

Részletesebb tájékoztatás a vizsgálatban résztvevő orvos teendőiről a kutatás során:

A 2023. évre tervezett vizsgálat módszertana hasonló a korábbi influenza szezonokban alkalmazottal, amelyben Önök közül is sokan részt vettek. A vizsgálat eset-kontroll** módszerrel történik, és a vizsgálatban résztvevő személyek kérdőív segítségével összegyűjtött adatainak és a légúti minták laboratóriumi vizsgálati eredményeinek elemzésén alapul.

  1. Ha olyan páciens jelentkezik Önnél, aki akut légúti fertőzésnek megfelelő tünetekkel rendelkezik és 18. életévét betöltötte, akkor tájékoztatja a vizsgálatról és felajánlja neki a vizsgálatban való részvételt.
  2. A vizsgálat feltételei*** szerint kiválasztott betegnek átadja a betegtájékoztatót, és két példányban aláíratja a beleegyező nyilatkozatot (egyik példány a betegé, a másikat a háziorvos megőrzi és a vizsgálat zárásakor eljuttatja a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központba).
  3. Légúti mintát vesz az általunk biztosított mintavevővel, és a VTM-be helyezi a mintát. A mintát az elszállításig hűtőbe helyezi.
  4. Kitölti az elektronikus kérdőívet részben a beteg kikérdezésével, részben a saját betegdokumentációja alapján. Ez tartalmazza a védőoltási státuszra vonatkozó adatokat is.
  5. Értesíti a mintaszállítót arról, hogy szállítsa el az összegyűjtött mintákat (a megfelelően kitöltött virológiai beküldő lappal együtt).
  6. Közreműködik a kérdőívben szereplő adatok javításában és validálásában, amennyiben erre felkérést kap.

A részvételi szándékát kérjük, jelezze az EvaSys rendszerben kitölthető részvételi szándéknyilatkozattal, ami az alábbi linken érhető el: http://evasys.sote.hu/evasys/online.php, a jelszó: COVID2. A kérdőív 4. oldalának jobb sarkában látható „Elküld” gombra kattintva véglegesíthető a nyilatkozat.

Ezt követően megbízási szerződést kötünk Önnel. További tájékoztatást a kutatásról e-mail-ben és telefonon adunk, a szükséges dokumentumokat (beküldő lap, betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat) és mintavételi eszközöket pedig eljuttatjuk Önöknek. Amint megkapja tőlünk a VTM-et, már kezdheti is a mintagyűjtést.

Tájékoztatjuk arról, hogy a kutatásban való részvételi szándékát a későbbiekben bármikor visszavonhatja. 

Ha további kérdése van a vizsgálattal kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk az    e-mail címre vagy keresse telefonon Túri Gergőt (+36-30-016-4157).

* Az Epiconcept az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és az Epiconcept ECD. 14031 ID.25339 közvetlen szerződése alapján felelős az „A COVID-19 és a szezonális influenza elleni védőoltások vakcinaeredményességi, háziorvosok részvételével zajró vizsgálatainak lefolytatásáért az EU/EGT tagállamokban”. (https://www.epiconcept.fr/en/produit/i-move-covid-19/)

** Az esetek azonosítása első lépésben egységes klinikai esetdefiníció segítségével, második lépésben pedig laboratóriumi megerősítéssel történik. A betegek vizsgálatba toborzásakor az elektronikus kérdőívben információt gyűjtünk a megelőző légúti vírusok elleni védőoltásokról, majd az adatok elemzésekor összehasonlítjuk az átoltottságot a laboratóriumi PCR-vizsgálattal megerősített esetek és a PCR-negatív kontrollok között.

***A vizsgálat résztvevői: azok a 18 éves, vagy annál idősebb személyek, akik a 2022. évben a meghatározott klinikai esetdefiníciónak megfelelő akut légúti fertőzésre gyanús tünetekkel felkeresik a vizsgálatban résztvevő háziorvosok valamelyikét, és vállalják a vizsgálatban való részvételt.

Forrás: mok.hu