Közlemény újabb, orvosokat érintő munkáltatói visszaélésről
Miskolcon a kórház főigazgatója levélben adott utasítást az orvosok jogait korlátozó törvénysértésre (a MOK felszólítására ettől pár napja visszakozott), más megyében egyéb módon próbálják az egészségügyi dolgozókat önkéntes munkára kényszeríteni.

A Veszprém vármegyei irányító intézmény 6285-1/2022-es iránymutatásában az irányítása alá tartozó kórházaknak az alábbi utasítást adta ki, amely az egyes intézetek szervezeti és működési szabályzatába is beiktatásra került:

„Azon időszakban, amelyben a munkavállalóval önként vállalt többletmunka megállapodás nem áll fenn – akár azért, mert megkötésre sem került, akár azért, mert felmondás következtében megszűnt – az érintett munkavállalót szakterületi támogatás illetőleg fix díj címén juttatás nem illeti meg.”

Ez a 2003. évi LXXXIV. törvény 12/B. § (2) bekezdésében foglaltak súlyos megszegésének minősül, ugyanis: “az egészségügyi dolgozó többletmunka vállalására nem kényszeríthető, jogos érdeke ezzel összefüggésben nem csorbítható, érdekérvényesítési lehetősége nem korlátozható. Az egészségügyi dolgozók között tilos hátrányos megkülönböztetést tenni az önként vállalt többletmunka vállalásával összefüggésben.

A Kamara felszólít minden kórházigazgatót, hogy az önként vállalt többletmunka vonatkozásában vonják vissza törvénytelen intézkedéseiket és utasításaikat!

Jelen eset is mutatja, hogy a magyar egészségügyet csak a dolgozók önkéntes munkája tartja életben. A központosított döntéshozatal nincs tekintettel a helyi munkaerőhelyzetre, a gyógyítók szempontjaira. A betegek ellátási biztonsága folyamatosan sérül amiatt, hogy kimerült, túlhajtott orvosok és szakdolgozók végzik ellátásukat. Az egészségügyi ellátórendszer működéséhez valódi, szakmai alapokon nyugvó, átlátható átalakítási terv szükséges, nem látszat-reformok.

Magyar Orvosi Kamara Országos Elnöksége

Forrás: mok.hu