Azoknak, akik nem szerettek MOK tagok lenni – avagy kamara-kritika, másképp

A MOK ötvenezer tagjának egy része valószínűleg mindig is nyűgként tekintett a kötelező kamarai tagságra. Valljuk be: azt, ami kötelező, eleve nehezen szeretjük meg, és az elmúlt 35 évben a MOK valóban nem teljesen találta meg azt a hangot, amivel minden tagjához eljut az üzenet, hogy tagnak lenni egyben lehetőség is. Bár a kamarai tagság sokak számára talán felesleges teher volt, a szakmának mégis szüksége van az egységre, és ennek az egységnek az elvesztése többet árt, mint amennyi a kamarából való kikerülés egyéni nyeresége.

Közismert és érthető, hogy a kamarai tagság sokaknak felesleges terhet jelentett – vagy azért, mert nem érdekli őket a kamara; vagy zsigeri ellenállást éreznek minden iránt, ami kötelező; vagy nem gondolják úgy, hogy az érdekeik kellően megjelentek a kamara tevékenységében; vagy nem az volt a tapasztalatuk, hogy bármit is ért volna a kamara… Mi több, biztos sokan vannak olyanok is, akiknek egyéni szimpátiájuk, szakmai érdekük, politikai nézetük is ütközött a kamara jelenlegi irányával.

Ezt a cikket nekik szánom, a kamara belső ellenzékének, a kamarával elégedetleneknek. Meggyőződésem ugyanis, hogy nemcsak a kamarának van szüksége rájuk, hanem nekik is a kamarára.

Miért maradjon MOK-tag az, aki nem találta meg a számítását a MOK-ban?

1. Az egységért.
Bár a lex MOK gyorsan és nagyot rombolt a kamara 35 éves testületén, szintén példátlan az az összefogás, amit kollégáink személyes szimpátiájukon, politikai preferenciájukon vagy nézeteltéréseiken felülemelkedve mutatnak az alapellátásban a rendszer átalakításának racionalizálása érdekében vagy az ÖVT-felmondás kapcsán. Úgy tűnik, bármennyire is megosztott a magyar társadalom, a szakma kezdi érteni és érezni, hogy az egyéni szempontjainknál többet ér a szolidaritás és az összefogás, hiszen az erő az egységben van. Sokan vannak, akik mostanában kezdték el érezni, hogy a számos hibája ellenére a kamara képes valamiféle szakmai alapokon szerveződő egységet képviselni.
Ez a szakmai egység került most veszélybe. Pedig a szakmának szüksége van az egységre, és ennek az elvesztése többet árt, mint amennyi a kamarából való kikerülés egyéni nyeresége.

2. Mert a kamarán belül biztosan demokrácia van.
Fontos leszögezni: a Magyar Orvosi Kamara egy demokratikus elvek mentén működő szervezet, mindig is az volt. Az alapszabálya szerint négyévente területi választásokat tart, kiállítja a területi tisztségviselőit, összeállítja az Országos Küldöttgyűlést, majd megválasztja a mindenkori Országos Elnökséget. Ez minden regnáló elnök alatt demokratikusan zajlott. Az, hogy a kamara az elmúlt 35 évben az alkalmankénti erőfeszítések ellenére merev volt, hogy sok tag azt érzi, sosem volt valós kapcsolata egyik elnökséggel sem, és a kamara nem képviselte az ő érdekeit, részben a mindenkori elnökségek saját kommunikációs hibája, részben pedig a szakmai egység hiányának, a tagok inaktivitásának tudható be. Ugyanis a négyévente tartott, egyébként demokratikus választásokon jellemzően nagyon kevesen vettek részt a jelöltállításban. Kevesen érezték azt, hogy személyesen is alakíthatják a kamarát már onnantól, hogy kit jelölnek (jelölnek-e bárkit) a saját választókerületükben.

3. Mert választások és ezáltal új lehetőségek jönnek.
Az egészségügyi salátatörvény, az ügyeleti rendszer átalakítása, az ÖVT-felmondás és a lex MOK mellett talán még nincs eléggé napirenden a tény, de éppen idén, 2023 júniusában lesz esedékes az újabb kamarai választás. Minden választás lehetőség arra, hogy a tagok véleménye hangsúlyosabban megjelenhessen a kamarán belül. Minden választás lehetőség arra, hogy az ellenvéleményt képviselők összeálljanak, és lehetőségként, alternatívaként mutassák meg magukat a kamarán belül. Így történt ez 2019-ben is, és ha a többségi vélemény azt kívánja, hogy az akkori újítók helyett idén más újítók jöjjenek, ez meg is valósulhat. Azt gondolom, hogy ami a politikai kultúra hiányosságai miatt nem történhetett meg a szélesebb szakmapolitikában, nevezetesen hogy egy ellenvéleményt formáló csoport egységgé állhasson össze, és erejét megmutathassa, az a kamarában bármelyik választáson megtörténhet. Mi több, jobb lenne, ha újra meg újra megtörténne.

4. Mert választásoktól függetlenül is alkothatnak csoportokat kamarán belül.
A tagoknak nemcsak négyévenként van lehetőségük arra, hogy valamilyen formációba tömörülve hangot kapjanak a kamarán belül. Kevesen tudják, de az Alapszabály értelmében a MOK-tagoknak lehetőségük van csoportalapításra, hogy ezáltal hangsúlyosabban meg tudjanak jelenni a kamara munkájában. Így született meg a Háziorvosi Csoport vagy a Szakorvosjelölti Csoport is, mégpedig azért, mert alapítóik úgy érezték, az Országos Elnökség nem látja, és ezáltal nem képviseli eléggé az érdekeiket, ők viszont struktúra nélkül nem tudják érvényesíteni azokat.
Ha csak egyetlen előnyét kéne megneveznem a kamarai tagság fenntartásának, az talán pont ez lenne: bizonyos keretek között egy kisebb csoport érdekének megjelenítésére is lehetőség nyílik. Márpedig lex MOK ide vagy oda, egy közös érdek által összefűzött csoportnak még mindig többet ér egy nagyobb köztestület zászlója alá beállni, és az érdekeiket a köztestület nevében képviselni például a döntéshozók felé, mint egyedül állni a hányattatott civil élet pusztájában, és egyedül kiabálni. Egy ilyen törekvést olvashatnak dr. Daróczy-Gaál Ágnessel készült interjúnkban is: a vállalkozó orvosok hogyan állnak össze a kamarán belül közös formációvá, ha már egyszer úgy érzik, sem a kamara, sem a döntéshozók nem képviselték eddig őket eléggé.

Miért van szüksége a MOK-nak a kritikára és az ellenzékére?

Kézenfekvő lenne azt mondani, hogy a MOK-nak jelenleg érdeke, hogy minél több tagja maradjon. Ez teljesen igaz, az igazságnak azonban csak egy szelete. Az is ugyanennyire fontos, hogy ne csak azok maradjanak a kamarában, akik egyetértenek a jelenlegi vezetéssel. A szakmapolitika talán fel sem ismeri még, mekkora baj, ha az ellenvéleményt képviselőket elhallgattatják, mi pedig száguldó vonatként rohanunk előre. Egy fékek és ellensúlyok nélkül száguldó vonatban ugyanis ott a veszély, hogy kisiklik, és mindent tönkretesz magában és maga körül. Egyetlen elnökségnek vagy hatalmi szervnek sem tesz jót, ha nincs valós, erős, tenni akaró ellenzéke, és egyszerre szabadul el, és zár le a saját ideái mentén. Időnként minden szervezetnek és szakmának kell a frissítés, a megújulás és az újratervezés, de ez csak akkor lehetséges, ha van ellenvélemény, és vannak, akik hangot tudnak adni neki.

A kamarának minden tagra szüksége van, és minden tagnak szüksége van a kamarára!