Az OKFŐ veszi át a MOK-tól az orvosok továbbképzésével kapcsolatos feladatokat

Az egészségügyben működő szalmai kamarákról szóló 2006. évi  XCVII. törvény (a továbbiakban: Ekt.) 2023. március 2-től hatályos módosításával bizonyos feladatok elkerültek a MOK-tól. Az alábbi feladatokat 2023. július 18-tól az Országos Kórházi Főigazgatóság fogja ellátni:

  • a képzés, szakképzés, szakmai továbbképzés követelményszintjének meghatározása, valamint a felvételi és képzési szakmánkénti keretszámok meghatározása, a szakképesítések hiányszakmának való minősítése tekintetében való véleményezési jogkör
  • az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékének – a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszám és a továbbképzést szervező megjelölésével történő – közzététele;
  • a kötelező továbbképzések szervezői tevékenységének külön jogszabályban foglaltak szerinti minősítése, a minősítés honlapján való közzététele, és szükség szerint továbbképzésre jogosult intézménynek vagy az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek történő javaslattétel;
  • külön jogszabályban foglaltak szerint közreműködik a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések szakmai feltételei megvalósulásának ellenőrzésében.

A MOK a hatálybalépést követő 30 napon belül köteles az átkerült feladatok kapcsán a folyamatban lévő  és a már lezárt ügyek dokumentációját az OKFŐ részére átadni és az átadásig a folyamatban lévő ügyeket felfüggeszteni.

 

Magyar Közlöny 87. szám MK23087.pdf (kozlonyok.hu)

Jogszabály: A belügyminiszter 17/2023. (VI. 19.) BM rendelete az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosításáról

Forrás: mok.hu