Részletes beszámoló a BM-MOK tárgyalásról
A beszámolót a MOK elnöksége elküldte többek között Pintér Sándor belügyminiszternek, Takács Péter egészségügyi államtitkárnak és a MOK Területi Szervezeteinek is.

A teljes beszámoló innen letöltve olvasható:

Részlet a beszámolóból:

A MOK kezdeményezésére létrejött megbeszélés partneri hangnemben, a

megszólalás lehetőségét mindenkinek biztosítva zajlott. Néhány területen –
elsősorban félreértéseket eloszlatva – gyorsan egyetértés alakult ki, megoldások
születtek. Ugyanakkor lényeges területeken maradtak fenn érdemi
nézetkülönbségek.
Alapvetően továbbra is úgy látjuk, hogy bár a BM-nek és a MOK-nak az
egészségügyről, annak átalakításáról alkotott képe az alapokban megegyezik, de
a prioritások és megoldások tekintetében, attitűdjében nagyban eltér. Nem látjuk
egyformán a megindult változások célját és várható eredményeit, valamint
veszélyeit.
Ezzel együtt ezen találkozón módunk volt az orvosszakma szempontjait
megjeleníteni, javaslatokat tenni és felhívni a figyelmet a “kockázatokra és
mellékhatásokra”.
Noha arra semmilyen garancia nincs, hogy ezzel befolyásolni is tudtuk a további
változásokat, jelzéseinkre legalábbis nyitottság mutatkozott és kaptunk felkérést
több területen az együttműködésre.
Ezzel élni kívánva mind a felkéréseknek megfelelően, mind “kéretlenül” továbbra is
szándékunkban áll a szakma hangját eljuttatnia a döntéshozókhoz, és eközben
saját eszközeinkkel tovább dolgozni a szakma érdekeinek érvényesítéséért, az
általunk elképzelt egészségügyért és a jó betegellátásért.
Forrás: mok.hu