Kategória: news-top-pic

Az egészségügy jobbításáért kezdenek nyomásgyakorlásba az orvosok

Az egészségügyet nem szabad próba-szerencse alapon átszervezni – rendkívüli nyomásgyakorlásba kezdenek az orvosok.

A Magyar Orvosi Kamara meghatározta követeléseit, politikai és társadalmi konszenzust várnak el az ellátás javítása érdekében.

A háziorvosok ne írják alá az új ügyeleti szerződéseket, helyezzék letétbe feladatellátási szerződéseik felmondását, a kórházi orvosok az önkéntes többletmunkájuk felmondását helyezzék letétbe – ezt szavazta meg közel egyhangúlag a Magyar Orvosi Kamara rendkívüli Országos Küldöttközgyűlése. A mai találkozót azért hívták össze, hogy ott eldöntsék, milyen módon tudnak tenni a magyar betegek helyzetének jelentős romlása és az orvosok kiszámíthatatlan munkakörülményei ellen. A MOK az egészségügyi rendszer hibáinak állandó foltozgatását, a látszatmegoldásokat nem tartja járható útnak. Az egészségügy további leépülésének megállítása és a folyamat visszafordítása érdekében a MOK rövid és hosszú távú cselekvési javaslatokat fogalmazott meg.

1E6A3809

A magyar emberek sokkal rosszabb egészségügyi állapotban vannak és korábban halnak meg, mint az európai átlag. Kristálytiszta adatok mutatják, hogy sokkal kevesebb pénzből és rosszabbul működik a hazai egészségügy, mint az uniós vagy akár a regionális országoké.

Vitathatatlan, hogy az elmúlt években emelkedett az orvosok keresete, de sajnos az egészségügy biztonságos működése ennél sokkal több összetevőn múlik. A rosszul működő rendszert eddig a magyar orvosok és szakdolgozók kötelességük feletti teljesítésével lehetett fenntartani, például a kórházak ügyeleti ellátását lehetővé tevő, teljesen önként vállalt többletmunkával. Az orvosok a törvénymódosítások rossz irányát látva, ilyen erőfeszítéseiket ezentúl csak a gyógyítás érdekét szolgáló változások esetén fognak biztosítani. Vagyis, ha a Kormány a betegágy mellett dolgozóknak csak utólagos véleményezési lehetőséget biztosít, őket kihasználó döntéseket hoz, akkor a már most is kevés orvos és ápoló helyett még kevesebb lesz, aminek a legnagyobb kárvallottjai a betegek, a magyar emberek lesznek.

1E6A3775

“A magyar orvosok és szakdolgozók évtizedek óta vállalnak szabadidejük terhére önkéntes ügyeleteket és műszakokat, hogy a betegek valahogy ellátáshoz jussanak.  A hivatástudatunk azonban önmagában nem tudja az állam helyett a jó minőségű gyógyítás feltételeit megteremteni.” – húzta alá álláspontjukat Kincses Gyula, a MOK elnöke.
A magyar orvosok szeretnék, ha a betegeik időben, hosszú várakozás nélkül jutnának be a korszerűen felszerelt vizsgálókba, műtőkbe, ahogy más, uniós országok állampolgárai. A magyar orvosok szeretnének több figyelmet szentelni a betegre, amely nélkülözhetetlen a hatékony gyógyításhoz.
A kamara olyan újratervezett egészségügyi rendszert javasol, ahol a vagyoni helyzettől függetlenül minden beteg megfelelő ellátásban részesül, és az állam a dolgozókat megtartó pályaképet biztosít.
 A MOK által javasolt alapelvek              
  1. Valós társadalmi szolidaritáson alapuló egészségpolitika
  2. Korszerű szerkezetű, innováció befogadásra alkalmas, többszektorú egészségügyi rendszer
  3. Szakmai és etikai szabályokon alapuló átlátható működés
  4. Humánerőforrást megőrző szabályozási környezet és pályakép
  5. Egészségtudatosság és ismeretek fejlesztése
A MOK legfrissebb szakmai anyagai – benne a kamara hosszú távú javaslataival – a lenti linkeken érhetők el.
Az egészségügy valódi átalakítása hosszú folyamat, amit nem lehet két év alatt elvégezni. Ezért a Kormány, a Magyar Tudományos Akadémia, a szakmai kamarák, a parlamenti pártok delegáltjai és a betegszervezetek által közösen megalkotott hosszú távú egészségügyi átalakítási tervezet kidolgozása szükséges. A kamara a munkacsoport felállítása után a tervezet törvénybe iktatását várja el 2023. december 31-ig.

Emellett szükségesek olyan azonnali korrekciók, melyek biztosítják, hogy az egészségügyi dolgozók nyugodtan tudják munkájukat végezni, a figyelmüket a beteg kösse le, ne a kiszámíthatatlanság.

1. 2023. januártól elindított szakdolgozói béremelés
2. A háziorvosi és fogorvosi ellátás megerősítése 

Biztosítani kell az alapellátás működési feltételeit, az elszálló rezsiárak kifizethetőségét, és ezt nem szabad         kockáztatni nem kipróbált új finanszírozás erőltetett bevezetésével .

 3. A szakellátásban dolgozók munkafeltételeinek javítása

Az orvosokat hasraütésszerűen értékelő szempontok helyett az ellátás minőségét valóban javító módszer kidolgozása. Az alapbért csonkító és a korlátlan időtartamú áthelyezést lehetővé tevő jogszabályok visszavonása. A szakellátók elvett pótlékainak visszaállítása. A személyes közreműködői munkaviszony  lehetőségének megtartása, mert enélkül gyakorlatilag nem működik a legtöbb kórház és rendelőintézet.

„Ha nem valósulnak meg ezek a rendszer javítását célzó követelések, akkor a Magyar Orvosi Kamara szakmai meglátása szerint a magyar egészségügy kettészakad a szegények közellátására és a tehetősebbek magánegészségügyére.  De mindkét fél elégtelenül működik majd, súlyos betegség esetén senki sem jut megfelelő ellátáshoz.  Ezt megakadályozni, a közellátást megmenteni és fejleszteni mindannyiunk közös érdeke.” – tolmácsolta a MOK véleményét Svéd Tamás titkár.

1E6A3899

Követeléseik nyomatékosításaként a magyar orvosok képviselői úgy határoztak, nem viszik tovább a rossz egészségügyi rendszert a hátukon: a tagság eredményes tárgyalás hiányában a kórházak ügyeleteit biztosító önkéntes többletmunka felfüggesztése, az új háziorvosi ügyeleti szerződések aláírásának megtagadása és feladatellátási szerződéseik felmondása mellett dönt.
A Magyar Orvosi Kamara Rendkívüli Országos Küldöttközgyűlésén az alábbi dokumentumot fogadta el:
A kamara országos elnöksége által készített háttéranyag: 
A korszerű és humánus egészségügy alapvetései
Forrás: mok.hu

Első alkalommal adták át a Richter Érdemérem Díjakat

A Magyar Orvosi Kamara szakmai támogatásával életre keltett elismerésre három kategóriában is várták azon háziorvosok pályázatait, akik a mindennapi munkájuk mellett időt és energiát nem sajnálva dolgoznak azon, hogy növeljék az egészségügyi ellátás színvonalát, ezáltal minél jobban szolgálják a társadalom érdekeit. A pályázatra több mint 90 pályamű érkezett. A zsűri által kiválasztott három díjazott 2022. október 21-én ünnepélyes díjátadó keretében vehette át a Richter Érdemérem elismerést.

A háziorvosokra az elmúlt években nagy teher és egyben hatalmas felelősség is hárult, ezért is tartotta különösen fontosnak a magyar gyógyszergyártó vállalat, hogy külön elismerésben részesítse azokat a szakembereket, akik innovatív ötleteikkel, prevenciót támogató kezdeményezéseikkel és hatékony betegkommunikációjukkal nap mint nap tettek és tesznek ma is a lakosok egészségmegőrzése érdekében.

A Dr. Kozma Róbert, a Richter Gedeon Nyrt. belföldi értékesítési és marketing igazgatója; Dr. Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke; Dr. Mangó Gabriella háziorvos; Dr. Szabó János, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Háziorvosi Tagozatának elnöke és Polgár Judit minden idők legeredményesebb női sakkozója alkotta zsűri kiemelte, hogy számos nívós pályázati anyag érkezett, és a döntést hosszas egyeztetést követően tudták meghozni.

Orbán Gábor Richter Gedeon Nyrt- vezérigazgató és a díjazottak (1)

Balról jobbra: Orbán Gábor, vezérigazgató (Richter Gedeon Nyrt.)
A díjazott háziorvosok: Dr. Mohos András,  Dr. Szerényi Nikoletta,
Dr. Vajda Gábor

Az év leghatékonyabb betegkommunikációját folytató háziorvosa a Gyenesdiáson praktizáló Dr. Vajda Gábor lett, aki egyedi, általa adaptív kommunikációs módszernek nevezett gyakorlatával érdemelte ki a kitüntetést. Az év legjobb prevenciós gyakorlatát folytató háziorvosának címét a Tiszadobon praktizáló Dr. Szerényi Nikoletta nyerte el, aki egy hátrányos, megyehatár szélén elhelyezkedő, alig 3000 lakosú településen fejtette ki megelőző munkásságát. Az év legkiemelkedőbb tudományos vagy innovációs munkáját végző háziorvosaként pedig a Tiszaszigeten praktizáló Dr. Mohos Andrást ismerte el a szakmai grémium, aki a gyógyítás, oktatás, kutatás hármas megfelelő egyensúlyát célzó gyakorlatával vívta ki az elismerést.

„Bízom benne, hogy a kiváló pályázatokból kiválasztott három díjazott által bemutatott jó gyakorlatok minél szélesebb körben ismertté válnak a hazai orvostársadalom számára, és minél több háziorvos munkáját segíthetik a jövőben” – mondta Dr. Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke.

A díjazottak a Richter Érdemérem elismerés mellett kategóriánkként nettó 2 millió forint értékű támogatást kapnak, amely a nyertes pályázó döntése alapján a praxisuk számára hasznosítható eszközbeszerzést, illetve a szakmai tevékenységüket támogató hazai vagy külföldi konferencián, tanulmányúton való részvételt tesz lehetővé.

„A nagy érdeklődésre való tekintettel jövőre megvalósítjuk az eredetileg középtávra szánt terveinket, és – a háziorvosi kategória megtartása mellett – létrehozzuk a Richter Érdemérem díjat az egészségügyi intézményekben hivatásukat gyakorló szakorvosok, és a magyar egészségügy legalább ennyire elengedhetetlen szegmensét, szerves részét képező gyógyszerészek számára is” – közölte Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. PR és kormányzati kapcsolatok vezetője.

A Richter Érdemérem díjazott pályázatai a https://www.richtererdemerem.hu/index.php/dijazottak weboldalon érhetők el.

Forrás: mok.hu

Gratulálunk a magas állami kitüntetést kapott kollégáknak!

A Magyar Érdemrend középkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:

BALLA GYÖRGY Széchenyi-díjas orvos, gyermekgyógyász, neonatológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara Gyermekgyógyászati Intézetének egyetemi tanára, az Európai Perinatológiai és Neonatológiai Társaságok Föderációjának alelnöke,

Magyar Érdemrend Tisztikeresztet kapott:

WEISZ PÉTER, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház főigazgatója mély elhivatottsággal végzett kórházvezetői munkája, valamint közösségformáló tevékenysége elismeréseként.

Magyar Érdemrend Lovagkeresztet kapott:

HALMOS PÉTER ISTVÁN fül-orr-gégész, audiológus főorvos, a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház nyugalmazott főorvosa Salgótarján és Eger lakóinak egészségügyi ellátása terén végzett több évtizedes, színvonalas gyógyítómunkája elismeréseként.

Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

ÁDÁNY RÓZA Szent-Györgyi Albert-díjas népegészségügyi szakember, az orvostudomány doktora, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara Népegészségés Járványtani Intézetének egyetemi tanára és Egészségtudományi Doktori Iskolájának vezetője, az ELKH-DE Népegészségügyi Kutatócsoportjának vezetője, a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének alapító elnöke,

BERKI TÍMEA orvos, immunológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja Immunológiai és Biotechnológiai Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára,

BOGÁR LAJOS orvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetének egyetemi tanára és korábbi igazgatója,

KORNYA LÁSZLÓ GYÖRGY, a Dél-Pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének igazgatóhelyettese, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának egyetemi magántanára

PINTÉR ERIKA orvos, farmakológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének intézetvezető egyetemi tanára, Gyógyszertudományok Doktori Iskolájának vezetője,

SULYOK ENDRE Szent-Györgyi Albert-díjas gyermekgyógyász, nephrológus, az orvostudomány doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa, Egészségtudományi Doktori Iskolájának titkára,

VERZÁR ZSÓFIA orvos, egészségügyi szakjogász, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának oktatási dékánhelyettese, a Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézetének intézetigazgató egyetemi docense.

Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:

BACSKÓ GYÖRGY szülész-nőgyógyász, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusa Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa,

FELSZEGHI SÁRA foglalkozás-egészségügyi főorvos, a Miskolci Egyetem címzetes egyetemi tanára és Egészségtudományi Kara Egészségügyi Szakmai és Módszertani Központjának vezető főorvosa

MARTOS JÁNOS radiológus, neuroradiológus, a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar Gyakorlati Módszertani és Diagnosztikai Intézete Klinikai Radiológiai Intézeti Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára;

TURCHÁNYI BÉLA LÁSZLÓ Batthyány-Strattmann László-díjas sebész, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszékének egyetemi docense, volt tanszékvezetője, az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Invazív Mátrix Osztályának traumatológia-ortopédia vezető főorvosa.

Forrás: mok.hu

Adószakértőt kérdeztünk

A MOK elnökségének kérésére S. Csizmazia György okleveles adószakértő útmutatót készített az eddig KATA-val adózó orvosok számára.

 

A KATA UTÁN

Avagy milyen lehetőségek vannak a kisadózó vállalkozók tételes adójának alapjait érintő változások után.

Az országgyűlés 2022. július 12-én konkrétan egy nap alatt elfogadta a kisadózó vállalkozók tételes adójának közismert nevén KATA törvényi szabályainak átalakítását. Ennek során a KATA 2022. szeptember 1-től csupán az egyéni vállalkozók által választható adónem lesz. Bt-k, Kkt-k, ügyvédi irodák ki lesznek zárva ebből a lehetőségből. Ráadásul az új KATA szabályai szerint adózók kizárólag magánszemélyek részére számlázhatnak és főállásúaknak kell lenniük. Tehát kizárták az új KATA lehetőségéből azokat, akinek máshol legalább 36 órás munkaviszonya van, nyugdíjas, külföldön biztosított, rokkantsági ellátásban részesül stb.

Summa summarum, minden eddigi KATA alany, aki nem magánszemélynek, tehát cégnek, adóalanynak, egyéb szervezetnek számláz és/vagy nem főállású vállalkozóként tevékenykedik, kénytelen egy másik adónemet választani 2022. szeptember 1-től.

Az új adónem választása rendkívüli körültekintést igényel. Nincs olyan egységes klisé, vagy „konzerv megoldás”, ami bárkire is alkalmazható lenne, ezért mindenkinek javasolt szakember segítségét igénybe venni. Ennek során több tényezőt is körbe kell járni, mint például: árbevétel, annak éves megoszlása; milyen költségekkel lehet számolni; vannak-e alkalmazottak; van-e bármilyen kedvezményre jogosító körülmény és még sorolhatnánk tovább. Figyelni kell arra is, hogy a korábbiakhoz képest jóval több bevallást, adatszolgáltatást kell majd elkészíteni, melyeket nem lehet automatizálni. A társaságok esetén biztosan szükség lesz regisztrált mérlegképes könyvelő szolgáltatásának az igénybevételére is. Tehát a számviteli/adózási szakember igénybevétele elkerülhetetlen. Ez bizony többletköltséggel jár majd a vállalkozások életében.

További bizonytalanságot jelent, hogy az elfogadott és kihirdetett 2022. évi XIII. törvény, mint új KATA törvény szabályain túl még várhatók az átmenetet szabályozó végrehajtási rendeletek is, melyek megjelenéséről jelenleg nincsenek információk.

 

Jelen összefoglaló a teljeskörűség igénye nélkül egy gondolatindítónak szánt segítséget kíván nyújtani ahhoz, hogy milyen adózási módok közül lehet választani, figyelembe véve az egyéni helyzeteket.

 

Egyéni vállalkozók az átalányadózás és a vállalkozói szja (VSZJA) közül választhatnak:

 

Átalányadó VSZJA
Bevételi értékhatár Éves minimálbér 24-szerese. Vagyis 2022-ben évi 24 M Ft. 2022. 08-12 hónapokra, együttesen 8 M Ft. Nincs bevételi értékhatárhoz kötve
Költségelszámolás Törvény által meghatározott átalány. Mértéke az egészségügyi tevékenység esetén a bevétel 40 %-a. A vállalkozás nevére és adószámára szóló olyan számlák alapján, melyek kizárólag a tevékenység végzésével kapcsolatban merülnek fel. További költség lehet az alkalmazottak bére és adóterhe, illetve saját gépjármű vállalkozás érdekében történő használata. Nagy adminisztrációval jár.
Vállalkozó (magánszemély) adóterhe Amennyiben nem nyugdíjas, illetve máshol nem főfoglalkozású társas vállalkozó, vagy nincs legalább heti 36 órás munkaviszonya, akkor személyes közreműködés jövedelme nélkül is, vagy ha ez a jövedelem nem éri el a GBM (vagy annak 112,5%-os) összegét, minden hónapban legalább a garantált bérminimum  (GBM) utáni közterhek:

·         Tbj.:(GBM*100%)*18,5%=48.100,-

·         Szocho: (GBM*112,5%)*13%=38.025,-

Ez így együtt máris 86 e Ft. De ha még legalább a GBM-t is szeretné kivenni a vállalkozásból, akkor erre még a 15 % Szja 39 e Ft-ot fog jelenteni (vagyis havi 125 e Ft).

Ezeket akkor is kell fizetni, ha semmi bevétel nincs! Továbbá havi bevallási kötelezettséggel jár. Az Szja esetén adóalapkedvezmény elszámolható.

Nyugdíjas esetén viszont csak a ténylegesen kivett jövedelem után van 15 % Szja és nincs más közteher.

Az egyéni vállalkozás jövedelmének adózása A bevétel összegének 40 %-kal csökkentett része a jövedelem. Vagyis a bevétel 60 %-a jövedelem. Ebből a jövedelemből 2022-ben (még a hátralévő időszakra is) 1,2 M Ft adómentes. Ez 2 M Ft bevétel esetén számolható (de sajnos az előző pont szerinti Tbj és Szocho ekkor is fizetendő, ha főfoglalkozású az egyéni vállalkozó. A 2 M Ft feletti bevétel rész után, annak 60 %-a lesz az átalányban megállapított jövedelem. Ezt havonta kell nézni. A megszerzett (kifizetett) bevétel számít. Ha meghaladja a GBM összegét, akkor 46,5 % (18,5 % Tbj, 15 % Szja, 13 % Szocho) az összes adóteher. Ebből a jövedelemből azonban adóalap kedvezmények elszámolhatók. Nyugdíjas egyéni vállalkozók esetén azonban csak 15 % Szja-val kell számolni. Év végén az igazolt és elszámolható költségekkel csökkentett bevétel pozitív különbözete (nyereség) után 9 %-os vállalkozói szja (ebből szűk körben adókedvezmény igénybe vehető), majd a fennmaradó részre még 15 % vállalkozói osztalék utáni szja és esetleg 13 % szocho-val is kell számolni.
Adminisztráció Havi bevallási kötelezettség, bevétel és esetenként költség- nyilvántartás.
Helyi adó (HIPA) Sajnos itt már a Helyi adókról szóló tv. szerint nem lesz a kedvezményes 2,5 M Ft-os HIPA alap, ahol max. évi 50 e Ft volt az HIPA (2020-ben csak 25 e Ft). Több verzió van az adóalap meghatározására, mely után 2022-ben még csak max. 1 % a fizetendő HIPA:

·         Átalányban megállapított jövedelem 120 %-a (adómentes rész is az adóalap részét képezi).

·         Max. évi 8 M Ft-os bevétel esetén a bevétel 80 %-a (ezt 2022-ben időarányosan kell nézni).

·         Általános szabályok alapján: bevétel csökkentve az anyagköltség, elábé, alvállalkozói teljesítés, közvetített szolgáltatás értékével.

Van bevallási kötelezettség és évi kétszeri előleg fizetési kötelezettség is.

Egyéb Megszűnik az átalányadózásra való jogosultság, amennyiben az egyéni vállalkozó terhére a NAV számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért mulasztási bírságot állapított meg.

 

Betéti társaság (Bt.), Közkereseti társaság (Kkt.) által választható adózási módozatok, a Társasági adó (Tao) és a kisvállalati adó (KIVA). A hatályos szabályok alapján elmondható, hogy amennyiben egy Bt. vagy Kkt. kikerül a KATA szabályi alól, belekerül a számviteli törvény hatálya alá (vagyis mostantól könyvelni kell) és nyitó mérleget kell készíteni (mely nyitó mérleg valódiságát a jelenlegi szabályok alapján valódiságát könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni.)

Társasági adó:

Kezdjük azzal, hogy könyvelő kell! A társasági adó alapjául a könyvelés szolgál, melyben a bevételek, vállalkozási tevékenységgel szemben felmerülő tételes költségek nyilvántartása szerepel.

Amennyiben a társas vállalkozó magánszemély (pl. tulajdonos ügyvezető, vagy tulajdonos személyesen közreműködő) nem nyugdíjas, illetve máshol nem főfoglalkozású társas vállalkozó, vagy nincs legalább heti 36 órás munkaviszonya, akkor személyes közreműködés jövedelme nélkül is, vagy ha ez a jövedelem nem éri el a GBM (vagy annak 112,5%-os) összegét, minden hónapban legalább a garantált bérminimum (GBM) utáni közterhek:

 • Tbj:(GBM*100%)*18,5%=48.100,-
 • Szocho: (GBM*112,5%)*13%=38.025,-

Ez így együtt máris 86 e Ft. De ha még legalább a GBM-t is szeretné kivenni a vállalkozásból, akkor erre még a 15 % Szja 39 e Ft-ot fog jelenteni (vagyis havi 125 e Ft).

Ezeket akkor is kell fizetni, ha semmi bevétel nincs! Az Szja esetén adóalapkedvezmény elszámolható. Nyugdíjas esetén viszont csak a ténylegesen kivett jövedelem után van 15 % Szja és nincs más közteher.

A társaság adózása esetén az adóévben a költségekkel csökkentett bevétel pozitív különbözete után (bizonyos adólap módosító tételek figyelembevétele mellett) 9 %-os társasági adót kell megállapítani (ebből szűk körben adókedvezmény igénybe vehető). Amennyiben az ezek után is fennmaradó nyereséget szeretnék a tulajdonosok kivenni, úgy levonandó közteherként 15 % osztalék utáni szja és esetleg 13 % szocho-val is kell számolni.

HIPA alapja az általános szabályok szerint állapítandó meg.

Kisvállalati adó (KIVA):

 

Kezdjük azzal, hogy itt is könyvelő kell! A KIVA alany eredményének megállapítására a könyvelés szolgál, melyben a bevételek, vállalkozási tevékenységgel szemben felmerülő tételes költségek nyilvántartása szerepel.

Azok a társaságoknak érheti meg a KIVA alanyiság, amelyek bérköltségének aránya 30 % (vagy magasabb) az összes költségen belül. A KIVA mértéke 10 %-os, de ez kiváltja a társaság által fizetendő 9 % Tao-t és 13 %-os szochot. Vagyis a munkáltatói bérköltségen máris havi 3 %-ot lehet megtakarítani.

Amennyiben a társas vállalkozó magánszemély (pl. tulajdonos ügyvezető, vagy tulajdonos személyesen közreműködő) nem nyugdíjas, illetve máshol nem főfoglalkozású társas vállalkozó, vagy nincs legalább heti 36 órás munkaviszonya, akkor személyes közreműködés jövedelme nélkül is, vagy ha ez a jövedelem nem éri el a GBM (vagy annak 112,5%-os) összegét, minden hónapban legalább a garantált bérminimum  (GBM) utáni közterhek:

 • Tbj:(GBM*100%)*18,5%=48.100,-
 • KIVA: (GBM*112,5%)*10%=29.250,-

Ez így együtt máris 77 e Ft. De ha még legalább a GBM-t is szeretné kivenni a vállalkozásból, akkor erre még a 15 % Szja 39 e Ft-ot fog jelenteni (vagyis havi 116 e Ft).

Ezeket akkor is kell fizetni, ha semmi bevétel nincs! Az Szja esetén adóalapkedvezmény elszámolható. Nyugdíjas esetén viszont csak a ténylegesen kivett jövedelem után van 15 % Szja és nincs más közteher.

 

Látható, hogy hacsak minimálisan is, de kevesebb a magánszemély tulajdonos utáni kötelezően fizetendő közteher.

Azonban, nyereség után az adót, 10 %-os mértékkel csak akkor kell megfizetni, ha azt kivonják a vállalkozásból, vagyis jellemzően osztalékként kiveszik, melyek után itt is számolni kell levonandó közteherként 15 % osztalék utáni szja és esetleg 13 % szocho-val is.

 

HIPA alapja az általános szabályok szerint, vagy opcionálisan a KIVA alap 120 %-ának mértékével állapítandó meg.

 

Végül, de nem utolsó sorban:

 

Minden olyan vállalkozásnak, amely még jelenleg KATA szabályai szerint adózó partnerrel dolgozik együtt, javasolt a szerződéseket áttekinteni, egyeztetni az érintett KATA-s vállalkozóval. Amennyiben szükséges, úgy próbálják meg módosítani, esetleg új szerződést kötni, ugyanis az adózási feltételek évközi drasztikus változása jelentős hatással bír a felek közti korábbi megállapodásra.

S. Csizmazia György

könyvvizsgáló, okleveles adószakértő

MKVK Komárom-Esztergom megyei Szervezet elnöke

MKVK Adótagozat elnöke

Forrás: mok.hu

Az elnökség megbeszélése Takács Péter államtitkárral

Július 13-án a MOK elnökségi ülésén részt vett Takács Péter államtitkár. A beszélgetés első felében az államtitkár ismertette a tárca elképzeléseit. Elmondása szerint az egészségpolitika ebben a ciklusban három alapvető pillérre épül, melyek a következők:

 1. Az egészségben töltött életévek számának növelése. Ez alapvetően a prevenció megerősítését jelenti, de ebbe beletartozik nemcsak az alapellátás, illetve a foglalkozás-egészségügy szerepének erősítése, diplomás ápolók bevonása, hanem a lakosság edukálása és motiválása is.
 2. A lakosságközeli ellátások megerősítése: ez alapvetően a háziorvosi rendszer és védőnői szolgálat megerősítését és kompetenciabővítését jelenti.
 3. Az egészségügy reagáló képességének, az ellátás biztonságának erősítése: ide elsődlegesen a járványüggyel kapcsolatos feladatok tartoznak, illetve a más havariákra, háború stb. való felkészülés. Lényeges, hogy ezt nem alapvetően tartalék kapacitásokkal, hanem gyors reagálással kell kezelni.

hn_1E6A0975

Ennek kapcsán az államtitkár beszélt a foglalkozás-egészségügy feladatainak és jogosítványainak kiterjesztéséről, hiszen a fiatalabb munkaképes lakosság jelentős része a foglalkozás-egészségüggyel biztosan, a háziorvosával viszont csak esetlegesen találkozik. Javasoltuk a közfinanszírozott beutalási jogosultság visszaadását a szakma részére, hogy a feltárt egészségi problémák minél hamarabb kivizsgálásra kerülhessenek. Az államtitkár erre nyitott volt.

Szó volt a praxisjog átalakításáról. Az elképzelés lényege az, hogy a praxisjog, mint olyan, nem vész el, a fő változás az, hogy nem az önkormányzatnál lesz az ellátási felelősség, hanem az OKFŐ főosztálya lesz a praxisjog gazdálkodásnak a felelőse. Ugyanúgy árulható marad, sőt államtitkár úr megerősítette azt is, hogy az eladhatatlan praxisokat a praxisalap vagy praxiskezelő valamilyen átlagáron felvásárolja. A praxis kapcsán az ingatlanok (önkormányzati/saját/egyéb tulajdonú rendelők) helyzetén nem kívánnak változtatni.

Az alapellátás kapcsán szó volt az ügyeletről.  A NEAK ellátási adatai alapján az ügyeletekhez 16:00-22:00-ig beérkező ellátási igények elsősorban háziorvosi ellátási jellegűek, utána jóval magasabb a mentési jellegű feladatok aránya. Ennek megfelelően a tervek szerint este 22.00-ig kellene orvosi ügyeletet biztosítani az alapellátásban, utána pedig a valóban sürgős eseteket az OMSZ-nak kell ellátnia. Az államtitkár szerint ennek szervezését alapvetően járásonként kell megoldani, és ez azt jelenti, hogy egy háziorvosra így egy hónapban átlagosan egy ügyelet jut, beleértve a hétvégi délelőtti ügyeletet is. A finanszírozási részletekről még nem volt szó, de az államtitkár álláspontja szerint nem praxispénzben értendő feladat, ezért külön kell ezt megfizetni azoknak, akik vállalják ezeket a feladatokat. Az államtitkár megerősítette, hogy az alapellátást érintő változások a kollegiális hálózattal és a kamarával szoros együttműködésben kerülnek kidolgozásra.

A szakellátással kapcsolatban a következők hangzottak el:

 • kórházbezárás és fűnyíró-elvű átalakítás nem lesz, kórházanként egyenként kell a helyi adottságoknak, társintézmények távolságának függvényében meghatározni az egyes intézmények fenntartandó kapacitásait és feladatát, szakmai portfólióját,
 • reális minimumfeltételek alapján kell értékelni az egyes osztályok fenntarthatóságát, kiemelt figyelemmel a betegbiztonságra, hogy olyan helyen kerüljön sor az ellátásra, ahol ahhoz a megfelelő gyakorlat és a feltételek rendelkezésre állnak,
 • meg kell csinálni a szociális és egészségügyi ápolás régóta halogatott szétválasztását. Az államtitkár szerint szükség van valamilyen köztes ellátási formára, amelyik fenntartói és finanszírozási szempontból szociális intézménynek számít, de emelt kompetenciájú szakápolási feladatok is biztosítottak (pl. infúzió adása), ezzel is tehermentesíti/kiváltja a krónikus kórházi osztályok tevékenységét.

hn_1E6A0999

Az államtitkári beszámoló után a MOK által felvetett problémákról beszéltünk. Itt is egyértelműsítettük, hogy a Kamara szilárd álláspontja szerint ragaszkodni kell a törvényben leírt alapbéremeléshez, de ez nem zárja ki a teljesítmények mérését, illetve munkaterhelés szerinti differenciálást. Ugyanakkor ez utóbbinak forrása nem lehet az alapbér emelésére szánt összeg, annak pótlék, illetve teljesítmény-díjazás szerűen kell megjelennie. Az államtitkár érvelt a teljesítmény szerinti differenciálás mellett, de ebben nem volt egyezség. Abban viszont igen, hogy a teljesítmény mérését el kell kezdeni, bár az nem egyszerű a szakterületek, illetve ellátási szintek specialitásai miatt. Így ennek bevezetése érdemibb előkészítést igényel. A MOK nem a teljesítmény mérése ellen van, sőt ennek nyilvánosságát kiemelten támogatja, ezért ennek a rendszernek előkészítésében, kidolgozásában szívesen vesz részt. De ismét rögzítettük, hogy ennek forrása nem lehet az alapbér emelésre szánt összeg. Kiemeltük továbbá, hogy a minőségi indikátoroknak elsősorban nem azt a szerepet szánjuk, hogy az egyéni teljesítmények mérése megtörténjen, hanem a kórházak, osztályok, szakmai műhelyek legyenek minősítve, és ezek nyilvánossága alapján minőségi fejlesztés indulhat meg az ellátásban, azonosításra kerülhetnek a jó gyakorlatok, és azok gyorsabban terjedhetnek. Kijelentettük, hogy az alacsonyabb/rosszabb teljesítményt pénzelvonással büntető rendszer csak a hibák és problémák elfedését erősíti, így több kárt okoz, mint amennyi haszon remélhető tőle.

A szakmai szabályok fejlesztése és ezek érvényesítése kapcsán egyetértés volt abban, hogy szakmai protokollok kidolgozásába és a kollegák felé történő kommunikációba a MOK-ot be kell vonni.
hn_1E6A1102

KATA ügyben ismételten kifejtettük álláspontunkat, hogy a betegbiztonságot a jelenlegi helyzetben tovább gyengítheti az intézkedés, mivel ágazati információ nem áll rendelkezésre, nem tudható, hol fog ez ellátási gondokat okozni a Covid utáni/közbeni, egyébként is problémás jelenlegi helyzetben. Az államtitkár értette a MOK aggályait, ugyanakkor egyértelművé tette, hogy ez nem ágazatspecifikus szabály, nem az egészségügy szempontjai szerint került bevezetésre. Azt is mondta, hogy amennyiben lesz ebben bármilyen elmozdulás, akkor képviseli az ágazat érdekeit.

A megbeszélés végén szó volt a köz- és a magán viszonyának rendezésének szükségességéről. Az államtitkár itt részletekbe nem ment bele, azt viszont hangsúlyozta, hogy keresik azokat a megoldásokat, amelyek az egyre jelentősebb mennyiségű magánforrásokat segítenek a közellátásba terelni, és adott esetben teljesítmény-arányos többletjövedelmet is tudnak jelenteni.

A megbeszélés zárásaként megállapítottuk, hogy az államtitkár által felvázolt átalakítási irányokat szükségesnek és jó irányúnak tartjuk, de ezek eredményessége a részletek kidolgozásán múlik, és ebben a MOK szakmai alapon szívesen működik együtt. Ezért kértük, hogy ezeket a konzultációkat tegyük rendszeressé, melyre az államtitkár ígéretet is tett.

2022. július 14. A MOK elnöksége

Forrás: mok.hu

Továbbra is a szakmaiság és az érdekvédelem lesz fókuszban

Rendhagyó volt a Magyar Orvosi Kamara (MOK) történetében a tavasz utolsó hétvégéje. Május 27-én tartotta meg I. kongresszusát a köztestület, az országos küldöttközgyűlés (OKGY) tagjainak pedig másnap arról is dönteniük kellett, bizalmat szavaznak-e az elnökség eddigi munkájának folytatásához. Az Orvosok Lapja Kincses Gyula elnököt, Lénárd Rita alelnököt és Nagy Marcell titkárt kérdezte.

Az OKGY tagjainak 71 százaléka voksolt a folytatás mellett a bizalmi szavazás során. Az elnök személyét vagy az eddigi munkát értékelték ekként?

Kincses Gyula (K. Gy.): Az elnökséget erősítette meg pozíciójában az OKGY, és ezen keresztül annak eddigi munkáját ismerte el. Bár formálisan az én személyemet érintette a bizalmi szavazás, amelyet én kezdeményeztem, de a döntést megelőzően az elnökségi tagok egyértelművé tették, amennyiben én nem kapok bizalmat, ők sem folytatják a munkát.

Lénárd Rita (L. R.): Az 1001 orvos hálapénz nélkül Facebook-csoportból alulról jövő kezdeményezésként növekedett fel az Újratervezés csapata, amelyet már kifejezetten a kamara megújításának céljával hoztunk létre. Az elnöki posztra annak idején megtaláltuk és megnyertük Kincses Gyulát, így tehát mindannyiunk számára egyértelmű volt, hogy ha együtt indultunk, együtt is fogunk leköszönni.

Míg az elnökség megerősítése bőven kétharmados többséggel sikerült, a munka elismerését talán beárnyékolja, hogy az Etikai Kódex kardinális módosítása mellé nem tudták megszerezni a szükséges szavazatarányt.
K.Gy.: Érdemi kérdésekben is megkaptuk a szükséges támogatást, a felterjesztett 17 módosításból 11-et szavazott meg kétharmados többséggel az OKGY, így ezek hatályba is léptek. De valóban voltak az Etikai Kódexnek bizonyos pontjai, amiken még dolgozni kell. Ezeket sorra fogjuk venni az elkövetkező időszakban, és ősszel ismét az OKGY elé terjesztjük majd.

Nagy Marcell (N. M.): Az etikai kollégium előterjesztései az OKGY-t megelőzően a területi szervezetek (TESZ) teljes támogatását élvezték, ennek ellenére úgy tűnt, mintha a tagság a küldöttgyűlésen szembesült volna ezekkel a kérdésekkel először. Tapasztalható volt egyfajta előkészítetlenség, bár csupán a hálapénzzel kapcsolatos, megengedő passzusok kerültek volna ki a Kódexből, helyükre pedig a most is hatályos, vonatkozó törvényi szöveg lépett volna. A tanulság az, hogy az érdemi párbeszédet mielőbb el kell kezdenünk, hogy kiküszöböljük a rossz vagy hiányos kommunikációt

L.R.: Az OKGY-t megelőző kongresszusunkon nézeteltérés mutatkozott az Országos Etikai Bizottság elnöke, Böszörményi-Nagy Géza, és az Etikai Kollégium elnöke, Hegedűs Zsolt között abban a kérdésben, hogy nyilvánosságra hozhatók-e a MOK etikai határozatai. A kamara mostani elnöksége teljes transzparenciát ígért az etikai ügyeket illetően is, a voksunkat továbbra is emellett kell letennünk. A kérdést akkor szabad az OKGY elé vinni, ha ebben az elnökség egységes álláspontot tud képviselni.

Ebben a kérdésben az elnökségen belül is véleménykülönbség van?
K.Gy.: Inkább úgy fogalmaznék, hogy nincsen teljes mélységében megtárgyalva ez a kérdés. Más a szerepe az etikai bizottságnak, amely a jogszerűségre és a szabályok betartására törekszik, és nem feltétlenül a változások támogatója. A kollégium elnöke viszont a nemzetközi tendenciákhoz illeszkedően a teljes átláthatóság elvét képviseli; hogy hogyan lehet az etikai ügyeket másként, nagyobb visszatartó erővel, az új törvényi szabályozásnak is megfelelően intézni. Ebben még van vita, ami inkább a változás üteméről, semmint tartalmáról szól.
L.R.: Ahhoz, hogy tisztán lássunk, olyan jogászi háttérre és támogatásra van szükségünk, amely kellően erős ahhoz, hogy a vitás kérdésekben eligazodhassunk. Ez most hiányzik.

A vita alapja az, hogy legyen minden nyilvános, vagy az orvostársadalom összezárjon és eltussoljon?
N.M.: Azzal, hogy az etikai határozatok nem nyilvánosak, sokakban ez utóbbi a kép alakulhat ki. De nem ab ovo a nyilvánosság a kérdés, sokkal inkább az, hogy ezeket az ügyeket megismerve tanulni tudjunk belőlük.
K.Gy.: Kifelé is látszania kell annak, hogy a kamara a szakma kollektív becsületét védi a nem tisztességes kisebbséggel szemben. A belső nyilvánosság egyik szerepe a visszatartó erő, de fontosabb, hogy az ügyek tanulságai nyomán hogyan lehet javítani az ellátás folyamatát.

Lehetséges, hogy éppen ettől az új szemlélettől tartanak sokan?
L.R.: A „ma én hibázom, holnap te fogsz” egy berögzült viselkedésminta, ehelyett kell meghonosítani azt a szemléletet, hogy a hibákat nem azért kell feltárni, hogy felkoncolhassuk a „bűnöst”, és az etikai eljárások sem erről szólnak. A kamara egy különleges jogosítványt kapott arra, hogy az elemi szabályokat áthágókat kizárhassa a soraiból, hiszen mindannyiunkra ráfröccsen a súlyos etikai visszaélések vagy akár köztörvényes ügyek sara. Egyébként a határozatok anonimizált közzététele most is adott, de ezzel a lehetőséggel sem éltünk. Amikor a közvélemény súlyos esetekről értesül, és a társadalom azonnali intézkedést vár, az etikai bizottságok nem állhatnak félre.
N.M.: Koncepcionálisan szeretnénk átpozícionálni az etikát: lehet valami teljesen jogszerű, de mégsem etikus – erről szól az új szemlélet. A transzparencia hiánya okozza azt is, hogy nem bízunk az etikai bizottságok tiszta, szakmai megközelítésében. Nem eljáró hatóságként kell tekintenünk ezekre a bizottságokra, hanem olyan szakmai társaságként, amely segít annak felismerésében, ha rossz irányba megyek, de megerősít, ha valamit jól csináltam.
K.Gy.: Eddig azokban a fajsúlyos ügyekben, ahol bírósági eljárás indult, a MOK feltette a kezét, és akár évekig várt az ítéletre. Ezzel szemben a mi álláspontunk az, hogy egy-egy cselekmény orvosetikai szempontból bírói döntés nélkül is megítélhető, ráadásul a MOK etikai büntetése reagálóbb és gyorsabb, mint a bíróságé.

A fentiekből úgy tűnik, hogy az országos elnökség és a TESZ-ek között megfelelő a kommunikáció, viszont a területi szervezetek mintha nem, vagy nem kellő hatékonysággal juttatnák el az információt a tagsághoz. Ez szervezeti hiba vagy kommunikációs?
K.Gy.: Nem működik jól a kommunikáció, ennek javításán az elnökségnek és a TESZ-eknek is dolgoznia kell.
L.R.: Az Újratervezés megválasztását a mögötte kialakult országos küldötti bázis tette lehetővé, ők a láncszemek a tagság felé. A fentiek tanulsága, hogy állandó, rendszeres kapcsolattartásra kell törekednünk velük. Ezt az elmúlt két évben elmulasztottuk.

Nem lehetséges, hogy a tagsággal való párbeszédet és kapcsolattartást hátráltatja, hogy máig nem alakították ki a MOK portálján azt az ígért interaktív felületet, ahol akár szakmai csoportoknak, akár a tagságnak lehetősége nyílt volna a rendszeres „találkozásra”?

K.Gy.: Az Újratervezés egyik célja éppen a szervezeti élet felpezsdítése volt, amihez többcsatornássá kell tenni a kommunikációt, ennek egyik módja az e-Kamara. Ám a szerveződéshez csupán a területi tagozódás nem elegendő: a közös érdeklődésű kollégákat kell egy platformra hozni, és ezt célozza a kamara szervezeti átalakításának terve is. Bár az interaktív felületünk még valóban nem indult el, ugyanakkor a személyes találkozókat gátolta a Covid-járvány, így nem valósulhatott meg az az országjárás sem, amelyet megalakulásunkkor vállaltunk és ígértünk. Mióta azonban enyhült a pandémia, jó néhány területi szervezet helyi gyűlésén ott voltunk, személyesen tudtunk beszámolni az elnökség munkájáról, terveiről, és jobban beleláttunk abba is, hogy helyben mik a jó gyakorlatok, és mi az, amit általánossá lehet tenni és hasznosítani országosan is.
N.M.: Az informatikai fejlesztések nem maradhatnak el, ugyanakkor az online kommunikáció sem „csodaszer”. Az OKGY-n a küldöttek kétharmada jelent meg, ami azt mutatja, hogy egyharmadukat nem sikerült megszólítanunk sem a hagyományos, sem online csatornákon, pedig két és fél éve nem találkoztunk. Meg kell találnunk azokat a lehetőségeket, amelyekkel inspirálni tudjuk az önként vállalt, közösségi munkát ebben a szervezeti kultúrában. Én egyébként örömmel tekintek vissza az elmúlt két éves munkánkra, büszke és boldog vagyok, hogy részese lehettem ezeknek a folyamatoknak.

Az elnökség első két évének vitathatatlan eredménye a béremelés és a hálapénz eltörlése. Sokak szerint a koronavírus-járványnak nagy szerepe volt abban, hogy ezt sikerült elérniük. Szerencséjük volt a Coviddal?
K.Gy.: Kétségtelen, hogy a járvány az egészségügy számos hiányosságára rávilágított, amivel a döntéshozók is szembesültek, de ez az eredmény hozzánk kötődik. L. R.: Az elnökség tagjai a megválasztásuk előtt már évek óta dolgoztak egy koncepción, ami a rendszer tisztulását tűzte ki célul. Ennek egyik kardinális eleme volt a hálapénz megszüntetése, ami csak tisztességes bérek mellett lehetséges. Ezt a tervet készen tudtuk letenni a kormány asztalára. Bár sok negatív kritikát is kaptunk a közösségi médiában, de a mindennapi gyakorlatban csak pozitív véleményekkel találkozom. Nem gondoljuk azonban, hogy felszámoltuk a hálapénzt, a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak a kezdeti, inkább a bűncselekményekre fókuszáló vizsgálatainak körét ki kellene szélesíteni, és havi két eljárásnál többre volna szükség.
N.M.: Komoly üzenete a jogszabálynak, hogy a hálapénz adása is bűncselekmény, nemcsak az orvos, hanem a beteg vagy hozzátartozója is felelősségre vonható. Ezt pedig sokkal határozottabban kellene kommunikálnia a kormányzatnak, az egészségügy irányítóinak is a társadalom felé.
L.R.: Behajtani tilos táblákkal kellene teleszórni az intézményeket, hogy bármiféle pénzjuttatás tilos az egészségügyi ellátás során. Ahogy a KRESZ-t is be lehet tartatni, úgy ezt is.
K.Gy.: Persze, de tudjuk, hogy a sebességkorlátozó tábla nem zárja ki a gyorshajtást…

Az új egészségügyért felelős államtitkár, Takács Péter a MOK I. kongresszusán mondta el a szűzbeszédét. Van ennek jelentősége, vagy csupán a sors hozta úgy, hogy ez volt az első egészségügyi tematikájú rendezvény a kinevezését követően?
K.Gy.: Az államtitkár jelezte, hogy eljön, és szívesen meg is szólal. Gesztusértékű, hogy ez volt az első megszólalása, és leszögezhetjük, hogy ezzel mindenképpen azt jelezte, hogy számítanak a munkájuk során a kamarára. Ezt egyébként nemcsak Takács Péter mondta el a kongresszusi előadásában, hanem Pintér Sándor is a partnerséget és együttműködést ígért miniszteri kinevezését követő találkozónkon.
L.R.: Ilyen korábban még nem fordult elő, ezért rendkívüli jelentősége van. Azt mutatja, hogy a MOK az elmúlt években olyan branddé vált, ami lehetővé tette, hogy a rendezvényén erősen képviselje magát az egészségügy felső vezetése, hiszen az országos kórház-főigazgató, Jenei Zoltán is ott volt.
N.M.: A felsővezetők megjelenése rácáfolt arra a velünk kapcsolatos prekoncepcióra, hogy politikai kontextusba helyezzük az egészségügyet, és csak arról beszélünk, ami rossz, vagy nem működik, muníciót biztosítva a döntéshozók kritizálásához. Kimondtuk és kimondjuk a hibákat, de megoldási javaslatokkal éltünk és élünk. A szakmai szempontokat akarjuk érvényesíteni, ehhez azonban szóba kell állni a döntéshozókkal, mert jó irányba változtatni csak közös munkával lehet.

Nem riasztó az orvostársadalom számára ez az erős rendészeti jelenlét? Pintér Sándor és az ágazat operatív irányításáért felelős Jenei Zoltán is rendőrként szolgált korábban.
K.Gy.: A kongresszuson elhangzott megszólalások nem a rendészeti szellemet idézték, sokkal inkább a partnerségi viszony kialakításának igényét erősítették. L.R.: Korábban gyakorló orvosként kollégáimmal sokkal inkább szolgálatként, semmint szolgáltatásként tekintettünk az orvosi munkára, bár úgy érzem, a kettő nincs ellentmondásban egymással. Ahhoz, hogy az egészségügy biztosan és biztonságosan működjön, erősen szabályozottnak kell lennie.

2020 októberének első napjaiban még örömmel jelentették be, hogy a miniszterelnök módosítás nélkül fogadta el a bértáblajavaslatukat, majd két nap múlva szembesültek először az egészségügyi dolgozók jogállásáról szóló törvény szövegével, amelynek véleményezésére négy órát kaptak. Számítanak a jövőben is hasonló fordulatokra?
N.M.: Csak olyan törekvéseknek van jövője és bázisa, amelyekben az orvostársadalom is partner. Szükség van konszenzusra. Bár az ilyen fordulatokkal szemben tehetetlenek vagyunk, viszont mi nyílt kártyákkal játszunk. Az elnökségi ülések jegyzőkönyvei, a döntéshozóknak írt levelek és az azokra érkező válaszok szabadon elérhetők a MOK honlapján, így mindenki látja, mi az, amit mi akartunk, és mi az, ami végül megvalósult.
L.R.: Amikor olyan nehéz helyzetben van az egészségügy, mint jelenleg, szükség van egy jól szervezett orvoskarra, szakmai együttműködésre, mert a mai kihívások mellett csak egy rendezett terv mentén lehet végigvinni a szükséges átalakításokat.
K.Gy.: Szakmai együttműködést, de nem lojalitást ajánlunk. Érdekközösséget tételezünk fel a partnereinkről is, egy jobb egészségügyi rendszer kialakítása érdekében.

Optimistának tűnnek, pedig a MOK kongresszuson Sinkó Eszter egészségügyi rendszerelemző úgy fogalmazott, az ország gazdasági helyzetből kiindulva „a fű sem fog nőni” az ágazatban a következő években.
K.Gy.: A fű nőni fog, bár valóban nehezített gazdasági környezetben kell dolgoznunk, de ez akár fel is gyorsíthatja a rendszerszintű átalakulást. Egyre nyilvánvalóbb lesz, hogy ez így nem folytatható. Emellett a kamarában sem áll meg az élet: folytatjuk az érdekvédelmi feladatokat a jogi háttérszolgáltatások megerősítésével, nagyobb hangsúlyt fektetünk a szakmaiságra, és már elkezdtük azoknak a szervezeti és szerkezeti átalakításoknak az előkészítését, amelyek a kamara jobb működését szolgálják majd.
L.R.: Nem tehetjük meg, hogy ne hagyjuk nőni a füvet. Szerte az országban osztálybezárások vannak, sorban járnak le a személyes közreműködői szerződések, létszámhiányos a szakdolgozói gárda. Ha jön az árvíz, muszáj valamit tenni, és ez egy esély lehet a hálapénzmentes, transzparens, betegbarát egészségügyi rendszer kialakítására.
N.M.: Az egészségügy megújításának nem minden eleme forrásigényes, van, ami nem kerül pénzbe. Szeretnénk az orvoskar számára fontos célkitűzésekre is fókuszálni, és ezekhez megnyerni a döntéshozók támogatását. Ilyen például az orvosi kamara égisze alatt működő szakmai kollégiumi rendszer kialakítása, ami garancia lenne arra, hogy az irányelvek kizárólag szakmai alapokon készülnének, és nem politikai szereplők megrendelésére.

 

Forrás: mok.hu

Bizalmat szavaztak a kamara elnökének

A Magyar Orvosi Kamara elnöke megerősítő szavazást kért az Országos Küldöttközgyűléstől. A küldöttek 170 igen, 58 nem szavazat,13 tartózkodás mellett bizalmat szavaztak az elnöknek a további munkához, így a kamara jelenlegi vezetése 2023. novemberéig folytathatja munkáját.

081A0043

A Magyar Orvosi Kamara Országos Küldöttközgyűlése 172/51 arányban, 19 tartózkodással elfogadta az Országos Elnökség beszámolóját. 182 igen, 25 nem szavazattal, 9 tartózkodás mellett fogadta el az Országos Felügyelőbizottság beszámolóját.

081A0248

Az Országos Etikai Bizottság elnöke, majd az  Etikai Kollégium elnöke megtartotta tájékoztatóját. A küldöttközgyűlés 208 igen, 7 nem szavazattal 9 tartózkodás mellett fogadta el az országos hivatalvezető gazdasági beszámolóját, a MOK 2021. évi összevont beszámolóját.

081A0252

Az Etikai Kódex módosításához 17 módosító javaslat érkezett, ezek egy részét megszavazta a küldöttközgyűlés. Az időközi választáson új tisztségviselőkről szavaztak: az Országos Felügyelőbizottság új tagja Dr. Koroknai András, az Országos Etikai Bizottság új tagjai Dr. Györffy Ágnes és Dr. Matkó Ida lettek. Az Országos Küldöttközgyűlés több ponton módosította Alapszabályát, többek között döntöttek a kamarai tagdíj emeléséről is.

Forrás: mok.hu

A WHO közleménye a gyermekkori hepatitiszről

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közleménye az ismeretlen eredetű gyermekkori hepatitisz (májgyulladás) esetekről

Rövid összefoglaló


Amióta 2022. április 15-én megjelent a WHO Járvány Híradójában az „Ismeretlen etiológiájú akut hepatitis – Nagy-Britannia és Észak-Írország” ismertetés, folyamatosan érkeznek újabb jelentések a kisgyermekek körében előforduló ismeretlen eredetű akut hepatitisz esetekről. Egyelőre nem világos, hogy a hepatitisz megbetegedések száma nőtt-e, vagy a figyelem fokozódott olyan hepatitisz esetek kapcsán, amelyek a várt mértékben fordulnak elő, de eddig észrevétlenek maradnak. Miközben a kórokot illetően az adenovírus egy lehetséges hipotézis, a kórokozó vizsgálata folyamatban van.

Az esetek áttekintése

 1. április 21-ig legalább 169 ismeretlen eredetű heveny hepatitisz esetet jelentettek a WHO Európai Régiójának 11 országából és a WHO amerikai régiójának egy országából (lásd az ábrát). Eseteket jelentettek Nagy-Britanniában és Észak-Írországban (Egyesült Királyság) (114 eset), Spanyolországban (13 eset), Izraelben (12 eset), az Amerikai Egyesült Államokban (9 eset), Dániában (6 eset), Írországban (< 5 eset), Hollandiában (4 eset), Olaszországban (4 eset), Norvégiában (2 eset), Franciaországban (2 eset), Romániában (1 eset) és Belgiumban (1 eset).

A betegek 1 hónapos és 16 éves életkor közöttiek. Tizenhét gyermek (körülbelül 10%) szorult májátültetésre; legalább egy halálesetről számoltak be.

A klinikai szindróma az azonosított esetek között az akut hepatitisz (májgyulladás), jelentősen emelkedett májenzim értékekkel. Sok esetben emésztőrendszeri tünetekről számoltak be, beleértve a súlyos akut hepatitis megjelenését megelőző hasi fájdalmakat, hasmenést és hányást, valamint a májenzimek (aszpartát-transzamináz (AST) vagy alanin-aminotranszamináz (ALT) 500 NE/l-nél magasabb értéke) emelkedett szintjét és a sárgaságot. A legtöbb esetben láz nem jelentkezett. Az akut vírusos hepatitiszt okozó gyakori vírusokat (hepatitis A, B, C, D és E vírusok) egyik esetben sem mutatták ki. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a nemzetközi utazásokat vagy a más országokkal való kapcsolatokat nem azonosították közrejátszó tényezőként.

Adenovírust legalább 74 esetben mutattak ki, és azon esetek közül, amelyeknél molekuláris tesztből származó információk állnak rendelkezésre, 18-at F41 típusúként azonosítottak. A SARS-CoV2 vírust 20 esetben mutatták ki a vizsgált esetek közül. Ezenkívül 19 esetben mutattak ki SARS-CoV2 és adenovírus egyidejű fertőzést.

Az Egyesült Királyságban, ahol a mai napig az esetek többségét jelentették, a közelmúltban jelentős növekedést figyeltek meg a közösségi adenovírus-fertőzések számában (különösen a gyermekek székletmintáiban), azt követően, hogy a COVID-19 világjárvány idején alacsony volt az adenovírus cirkulációjának mértéke. Hollandia szintén egyidejűleg növekvő közösségi adenovírus cirkulációról számolt be.

Mindazonáltal a fokozott laboratóriumi adenovírus vizsgálatnak köszönhetően ez egy létező ritka kimenetel azonosítását jelentheti, amely korábban nem észlelt szinteken fordul elő, és amelyet a fokozott tesztelés miatt most felismernek.

 

Közegészségügyi válaszlépések

További vizsgálatok folynak azokban az országokban, amelyekben eseteket azonosítottak, és ezek részletesebb klinikai és expozíciós előzményeket, toxikológiai vizsgálatokat (azaz környezeti és élelmiszer-toxicitási vizsgálatokat), valamint további virológiai/mikrobiológiai vizsgálatokat foglalnak magukban. Az érintett országok fokozott járványfelügyeleti tevékenységet is kezdeményeztek.

A WHO és az ECDC támogatja az országokat a folyamatban lévő vizsgálatokban, és információkat gyűjt az eseteket bejelentő országoktól. Az egyes országok minden rendelkezésre álló információt továbbítanak Hepatitis Hálózataikon és a klinikai szervezeteken keresztül, mint amilyen például az Európai Májkutatási Szervezet, az Európai Klinikai Mikrobiológiai és Fertőző Betegségek Társasága (ESCMID) és az Európai Gyermek-gasztroenterológiai, Hepatológiai és Táplálkozási Társaság. (ESPGHAN).

Az európai esetekre vonatkozóan közös WHO/ECDC adatgyűjtés kerül létrehozásra az Európai Megfigyelési Rendszer (TESSy) segítségével.

 

Az Egyesült Királyság Egészség-biztonsági Ügynöksége útmutatást adott ki az érintett országok számára a gyanús esetek alapos kivizsgálásának támogatása érdekében.

 

WHO kockázatértékelés

Az Egyesült Királyság először számolt be az ismeretlen eredetű súlyos akut hepatitisz esetek számának váratlan, jelentős növekedéséről fiatal, általában korábban egészséges gyermekeknél. Mára több más ország – nevezetesen Írország és Hollandia – az ilyen esetek váratlan növekedéséről számolt be.

Bár jelenleg az adenovírus az egyik hipotézis a kiváltó okot illetően, ez nem magyarázza meg teljesen a klinikai kép súlyosságát. A szóbanforgó 41-es típusú adenovírussal való fertőzést korábban nem hozták összefüggésbe ilyen klinikai manifesztációval. Az adenovírusok gyakori kórokozók, amelyek általában önkorlátozó fertőzéseket okoznak. Emberről emberre terjednek, és leggyakrabban légúti megbetegedéseket okoznak, de típustól függően más betegségeket is előidézhetnek, mint például gyomor-bélhurutot (gyomor- vagy bélgyulladást), kötőhártya-gyulladást, és cisztitiszt (húgyhólyag-gyulladást). Több mint 50 fajta immunológiailag különböző adenovírus létezik, amelyek fertőzéseket okozhatnak emberben. A 41-es típusú adenovírus által okozott fertőzés jellemzően hasmenés, hányás és láz formájában jelentkezik, gyakran légúti tünetekkel kísérve. Míg adenovírusfertőzésben szenvedő immunhiányos gyermekeknél hepatitiszről számoltak be, a 41-es típusú adenovírusról nem ismert, hogy egyébként egészséges gyermekeknél hepatitisz kórokozója lenne.

Tovább kell vizsgálni az olyan tényezőket, mint a kisgyermekek fokozott fogékonysága a COVID-19 világjárvány alatti alacsony adenovírus cirkuláció miatt, egy új adenovírus esetleges megjelenése, valamint a SARS-CoV2 társfertőzés. A COVID-19 elleni oltások mellékhatásaival kapcsolatos hipotéziseket jelenleg nem támasztják alá az adatok, mivel az érintett gyermekek túlnyomó többsége nem kapott COVID-19 elleni vakcinát. Az egyéb fertőző és nem fertőző eredetekkel kapcsolatos magyarázatokat ki kell zárni a kockázat teljes körű értékeléséhez és kezeléséhez.

A közelmúltban fellépő esetekről – legalábbis az Egyesült Királyságban – folyamatosan érkeznek bejelentések, amelyek együttesen az esetek kiterjedtebb kutatásával nagyon több eset azonosításához vezetnek, mielőtt a kóroki tényező igazolása megtörténhet és célzottabb kontroll-, illetve preventív intézkedésekre kerülhet sor.

A WHO szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és együttműködik az Egyesült Királyság egészségügyi hatóságaival, más tagállamokkal és partnerekkel.

 

A WHO tanácsa

További munkára van szükség az újabb esetek azonosításához, mind a jelenleg érintett országokban, mind másutt. A prioritás ezen esetek okának meghatározása a kontroll- és a preventív intézkedések további finomítása érdekében. Az adenovírus és más gyakori fertőzések általános megelőző intézkedései közé tartozik a rendszeres kézmosás és a légúti higiénia.

A tagállamokat a WHO erősen ösztönzi arra, hogy azonosítsák, vizsgálják ki és jelentsék az esetmeghatározásnak megfelelő lehetséges eseteket. A tagállamoknak a járványügyi és kockázati tényezőkkel kapcsolatos információkat össze kell gyűjteniük és ezeket az elfogadott jelentési mechanizmusokon keresztül meg kell adniuk a WHO és a partnerügynökségek felé. Bármilyen epidemiológiai kapcsolat az esetek között vagy körében támpontokat adhat a betegség forrásának azonosításához. Az esetekkel kapcsolatos időbeli és földrajzi információkat, valamint az esetek szoros kontaktjait ki kell vizsgálni a lehetséges kockázati tényezők szempontjából.

A WHO azt javasolja, hogy végezzenek vérvizsgálatot (a kezdeti anekdotikus tapasztalatok alapján a vizsgálat a teljes vérből érzékenyebb, mint a szérumból), továbbá végezzenek vizsgálatokat szérum-, vizelet-, széklet- és légúti, valamint májbiopsziás mintákból (ha rendelkezésre állnak), a vírus további jellemzésével, beleértve szekvenálást. Az egyéb fertőző és nem fertőző okokat alaposan ki kell vizsgálni.

A WHO a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem javasol semmilyen korlátozást az utazásra és/vagy a kereskedelemre vonatkozóan az Egyesült Királysággal vagy bármely más olyan országgal kapcsolatban, ahol eseteket azonosítottak.

Szerző: Dobson Szabolcs

Forráshttps://www.who.int/…/multi-country-acute-severe…

Forrás: mok.hu

Három dózis, négy dózis? +Helyzetértékelés

Mindegyik tanulmány alátámasztja, hogy a maximális szintű protektív immunitás a harmadik dózis után alakul ki, a negyedik pedig ugyanezt a szintet képes visszaállítani. Azonban továbbra sincs kellő információ arról, hogy pontosan kinek, mikor és milyen körülmények közt lesz indokolt a negyedik oltás.

Jelen körülmények között, tudományos szempontból a három dózis számít alap immunizációnak. Maga a pandémia, ahogy ezt mindenki megtapasztalhatta egy folyamatosan változó helyzet, ahol az ismeretek bővülésével és a helyzet alakulásával párhuzamosan kell alkalmazkodnunk. Tehát aki még nem tette, vegye fel a harmadik oltást.

A SARS-CoV-2 evolúciójának csúcsát jelenleg jelentő és dominánsan terjedő Omicron esetében (annak újabb variánsaival egyetemben) a három vakcina nyújt kellő védelmet. Számszerűsítve, követhetően, látványos ábrán:  https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/…

A vírus evolúciója

A vírus változása egyelőre nem jelezhető előre kellő mértékben, így amikor arról hallunk, hogy Omicron-alapú vakcinát fejlesztenek vagy egyes országokban negyedik dózist javasolnak az idős korosztálynak és krónikus betegeknek, az a változó helyzet bármely eshetőségére való felkészülést jelenti. A pandémiának még lehetnek meglepetései, tapasztaltam, hogy a legtöbb ember számára a változó helyzetből fakadó bizonytalanságot a legnehezebb elfogadni. Ne féljünk ettől, minden eshetőségre megvan a tudományos alapokon nyugvó válasz. A nyári időszak hozhat enyhülést, ha szerencsések vagyunk és egyéb hatások (pl: új variáns megjelenése) ebbe nem szólnak bele.
A vírus változásai egyelőre nem jelezhetőek előre biztosan, egymástól független ágon (evolúciós leszármazás, hasonlóan a családfákhoz) jöttek létre az eddigi problémás variánsok. Azok a hajtóerők, amelyek továbbra is ránk hozhatják őket, továbbra is jelen vannak (mellékelt ábra, forrás: Twitter- @EricTopol):
– Immunkompromittált egyének, akikben egy hosszan tartó (ún. perzisztens) fertőzés során számos mutációt halmozhat fel a vírus
– Állatok melyek fogékonyak a vírusra és vissza is tudnak minket fertőzni
– A vírus változása, mutációk vagy a genomszakaszok összekeveredését jelentő rekombináció

– A kontrollálatlan terjedés, amely segít a fentiekre rátalálni és alapvetően is hajtóerőt képvisel a vírus változásaiban.

Vírus terjedés 2022-03-

Long COVID

 

A COVID-19 hosszútávú hatásaira egyre több adat érkezik, nem lehet elégszer elmondani, hogy nem érdemes a vírusfertőzésnek megfelelő vakcináltsági állapot nélkül nekifutni. A Long-COVID hatásait évekbe telik megérteni és feltárni, ám komoly felkiáltójelként szolgálhatnak az elmúlt hónapok publikációi is. Csak néhány szemelvény:
A vírus diabetogén, azaz a cukorbetegség bizonyos formáját idézheti elő a betegségen átesettek egy részében. Egy friss tanulmány szerint a fertőzésen átesettek körében magasabb volt a kettes típusú cukorbetegség megjelenése, ráadásul a kialakulás gyakorisága magasabb a betegség súlyosságának növekedésével. Mindezt egy éves távlatban vizsgálták.

A keringési rendszerre gyakorolt hatásáról is számos adatot ismerünk, ám a hosszútávú jelenségek csupán most kezdenek mérhetővé válni. A COVID-19 megbetegedésen átesettek körében a stroke megjelenése 52%-kal nőtt, a szívroham gyakorisága pedig 72%-kal. A tanulmány leginkább aggasztó része, hogy mindezt 65 év alatti, krónikus megbetegedéssel nem rendelkező egyének körében vizsgálták és állapították meg (https://www.nature.com/articles/d41586-022-00403-0).

Mit tehetünk tehát?

 

Akik felvették a jelen helyzetben leghatékonyabbnak számító három dózist és a járvány alakulásával párhuzamosan tudatosan viselkednek, mindent megtettek.

Kell-e a negyedik oltás?

 

Jelen pillanatban 3 tanulmány áll rendelkezésre a negyedik oltás hatásosságával kapcsolatban. Fontos leszögezni, hogy továbbra sincs kellő információ, hogy pontosan kinek, mikor és milyen körülmények közt lesz indokolt. Az eddigi adatok alapján a járványhelyzet függvényében elsősorban az idős korosztály és/vagy krónikus megbetegedéssel rendelkezők lehetnek a fő célcsoport.
Azt mindegyik tanulmány alátámasztja, hogy a maximális szintű protektív immunitás a harmadik dózis után alakul ki, a negyedik pedig ugyanezt a szintet képes visszaállítani. A vizsgálatok egészségügyi dolgozók és a 60 év feletti korosztály körében történtek. Eü dolgozók körében (itt az átlag populációhoz képest magasabb a vírusnak való kitettség), csupán mérsékelt javulást jelentett a tünetekkel járó megfertőződéssel szemben (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2202542
). 60 év felettiek körében a három dózishoz képest négyszeres növekedést mutatott a súlyos megbetegedés elleni védelmi szint (https://www.medrxiv.org/con…/10.1101/2022.02.01.22270232v1).
Szintén 60 év felett a halálozás viszonylatában, 40 napos megfigyelési tartományban 78% csökkenést jelentett a négy dózis a háromhoz képest (https://www.researchsquare.com/article/rs-1478439/v1).
A negyedik dózis biztonságosságát mindhárom tanulmány alátámasztotta.

Az MSF orvosokat keres magyarországi segítségnyújtásra

Az MSF (Orvosok Határok Nélkül) humanitárius szervezet közreműködő orvosokat keres magyarországi helyszínre, segítségnyújtásra

Doctors Without Borders – Belgium (Médecins Sans Frontières or „MSF”) is an international humanitarian medical organization. MSF would like to enter a partnership with the following specialists in Hungary:

Medical Doctor

Required services:

 • Carry out outpatient consultations, prescribing the necessary tests and treatments, ensuring correct protocols are implemented.
 • Provide medicines and medical materials free of charge from the clinic pharmacy.
 • Collect epidemiological data, inform his/her counterpart in MSF about problems or complication of the patients illness, medical error and monitors the proper functioning of the clinic, equipment or material.
 • Ensures professional confidentiality is respected.

 

Requirements for the partner:

 • Medical Doctor registered at the Hungarian Chamber of Medicine (MOK)
 • 2 years of experience as a Medical Doctor or in clinical work.
 • Fluent English and Hungarian languages
 • Desirable experience in General Practice, Migration Health, Public Health, obstetrics and gynaecology, paediatrics.

 

Details of the service:

 • Duration of the partnership 1-2 months.
 • Location: Kisvarda and north-west of Hungary.
 • Payment: 30 000 HUF per full day of service.
 • When required MSF provides accommodation during the period of the service.

 

Send an email to the following address when interested: 

Please include:

 • CV
 • copy of the MOK registration card
 • dates of availability