Kategória: news

Beszámoló a Belügyminisztérium és a MOK vezetése között elindult egyeztetési folyamat első eredményeiről

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) vezetésének képviselői — Álmos Péter elnök, Meglécz Katalin és Skapinyecz Tibor alelnökök, Svéd Tamás főtitkár, valamint a háziorvosi munkacsoport képviseletében Porpáczy Krisztina — és a Belügyminisztérium egészségügyi ágazati vezetése — Pintér Sándor belügyminiszter, Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár, Bidló Judit, az egészségügyi szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár, Moizs Mariann, miniszteri szakmai főtanácsadó, Kiss Zsolt, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő főigazgatója, Révész János, országos kórházi főigazgató, Békássy Szabolcs országos kollegiális vezető háziorvos, és Samu Attila a Belügyminisztérium sajtófőnöke — 2024. február 27-én közel három órán keresztül egyeztettek az egészségügy helyzetéről.

BM_MOK-egyeztetes_20240227_05_fm

Bevezetőjében Miniszter úr kiemelte az érdemi egyeztetések fontosságát, valamint azt, hogy a MOK által eddig megküldött javaslatokat figyelembe veszik az egészségügy átalakítása során.

Összefoglalva, az egyeztetések első lépéseként a következő pontokban történt érdemi megállapodás:

 

 1.  A MOK vezetése és a BM ágazati vezetése között rendszeresek lesznek az egyeztetések. Negyedévente miniszteri szintű találkozókra kerül sor, közötte prioritási lista mentén haladva dolgozunk az aktuális kérdéseken. A kapcsolattartó Kamarás Ferenc egészségügyi államtitkári kabinetfőnök úr lesz. A Kamara az elsőként tárgyalandó három legfontosabb pontot jövő héten megnevezi.

 

 1. Miniszter úr ismertette a szakdolgozók béremelése mögötti koncepciót. A szakdolgozó kollégák béremelése már tavaly a MOK kéréseinek első helyén szerepelt. Az orvosok béréhez viszonyított arány megfelel az általunk ismert jó gyakorlatoknak, de kiemeltük, hogy az értékállóságot biztosítani kell. A MOK kérte, hogy a munkaerőpiac konkurens bérajánlataira legyen a kormány figyelemmel. A bérplafonnal kapcsolatos kérdésünkre Miniszter úr kiemelte, hogy a koncepció mögött a szakmai ösztönzés áll, ne csak az életkor, hanem a megszerzett tudás is érvényesüljön a bérezés során. Azt is megerősítette, hogy minden szakdolgozó érezhető alapbér-emelésben részesül, azonban a jelen bérére figyelemmel nem egyenlő mértékben.

 

 1. Számos javaslatot nyújtottunk be az alapellátás területén, ezek nagy részét az alapellátási munkacsoportban tárgyalja a minisztérium és a MOK. A következő egyeztetésre  márciusban kerül sor. Jelen tárgyaláson miniszter úr rögzítette, hogy az alapellátásban továbbra is szabad bérmegállapodás van. Ez 8000 orvosi, 2000 fogorvosi asszisztenst érint. A kormány nem kíván beleszólni egy vállalkozás belső bérelosztásába. Ennek megfelelően a bértámogatás továbbra sem címzetten, hanem praxistámogatásként kerül folyósításra. Kiemeltük, hogy – bár a Polgári törvénykönyv alapján – a háziorvosi praxist vállalkozók, vállalkozások működtetik, mégsem klasszikus vállalkozóknak tekinthetők, mivel jogszabályban meghatározott keretek között működnek, állami finanszírozásból. Meglátásunk szerint az álláspontok további egyeztetésére van szükség e téren is.

 

 1. Pintér miniszter úr javasolta, hogy a háziorvosok egészítsék ki a bevételeiket magán betegek fogadásával, amire használhatják a 4 órás rendelésük után a meglévő szakvizsgáikat. Ebben a kérdésben is tisztáztuk, hogy a 4 órás rendelés után a háziorvos nem végezhet más egészségügyi tevékenységet, mert a másik NEAK által finanszírozott 4 órás munkaidőben rendelkezésre állási ideje van és csak külön NNGYK engedéllyel végezhet más tevékenységet. Magán háziorvosi ellátás más praxis betegei részére csak sürgős szükség esetében végezhető,  a magán háziorvosi működéshez jelenleg nem kapható működési engedély (ezt a Kamara elnöksége jelen helyzetben helyesnek tartja).

 

 1. A háziorvosi rendelők infrastrukturális feltételeinek javítása céljából közös MOK-BM-NEAK-NNGYK munkacsoport fogja az orvosi rendelők megfelelő infrastruktúráját monitorozni. Az előzetes felmérések szerint jelenleg kb. 30% nem tűnik az elvárt szintnek megfelelőnek. Ehhez a tevékenységhez a területi szervezetek és tagok támogatására számítunk.

 

 1. Kértük, hogy a háziorvosi finanszírozás közép- és hosszútávú terveit ismerhessék meg a kollégáink, hiszen a legnagyobb probléma (nem csak az alapellátásban), hogy a kollégák jövőképe bizonytalan. Takács államtitkár úr a munkacsoport következő ülésén ismerteti az elképzeléseket.

 

 1.  Az alapellátás finanszírozásában a kormány a minőségi munka mérésére szolgáló elemek szerepét kívánja erősíteni. Márciusban folytatjuk az ezzel kapcsolatos, egy éve zajló egyeztetéseket, a Kamara fontosnak tartja, hogy objektív, illetve a páciensek együttműködését figyelembe vevő, azt ösztönző elemeken legyen a hangsúly.

 

 1. Szintén a Kamarával közösen fogja a minisztérium sorra venni, hogy mi az akadálya a szoros praxisközösségek érdemi elindulásának, működésének. Közös cél, hogy minél több ilyen szerkezetű alapellátási egység legyen, ehhez a Kamara álláspontja szerint nem elég, ha csak az orvosok bértámogatásában jelenik meg ösztönző, ehhez a munkához külön finanszírozást kell biztosítani (pszichológus, dietetikus, gyógytornász alkalmazásához, közös torna, vagy foglalkozás biztosításához terembérletre).

 

 1. A háziorvosi utánpótlás továbbra is nagyon kritikus pont, nem mutatkozik javulás. Ennek  okait illetően a Kamara hangsúlyozta, hogy a homályos jövőkép mellett a praxisösszevonások híre is tovább gyengíti a szakma vonzerejét, ezért érdemes a valódi okokat feltárni és kezelni: kiszámíthatóvá tenni a  pályát, megfelelő finanszírozást biztosítani hozzá és szakmailag vonzó területté tenni az alapellátási munkát a kompetenciák növelésével. A praxisösszevonások kapcsán az ágazati vezetés megerősítette, hogy az szándékuk szerint a betöltetlen praxisokat érinti, a betöltött praxisok – nagyságtól függetlenül – változatlanul maradnak.

 

 1. Ígéretet kaptunk, hogy az általunk elkészített és tavaly áprilisban elküldött ügyeleti problématérképre és javaslatcsomagra elkészített OMSz választ megküldik a számunkra.

 

 1. A szakrendelők 6-ról 8 órás munkaidő változtatáshoz a kormány ragaszkodik. Ugyanakkor tisztáztuk, és ebben mindkét fél egyetértett,  hogy nem 8 órás folyamatos betegellátó munkára van szükség (az szakmai szempontból is veszélyes), illetve ahol objektív szempontok (egy rendelő) akadályozzák a 6 órásnál hosszabb rendelést, ott ez figyelembe vehető,  cél a betegellátás megfelelő minősége és mennyisége. A Járóbeteg Irányítási Rendszer (JIR) is lehetőséget fog adni a megfelelő szünetek beiktatására, az orvos tudja kezelni majd a betegek számára nyitott időpontok gyakoriságát, időtartamát. A JIR még nem kiforrott, megfelelő alkalmazásával segítséget jelenthet a rendeléseknek. Ehhez azonban az intézmények helyi sajátosságainak figyelembevételével kell a rendszert személyre szabniuk. Kérték, hogy ahol probléma van, továbbra is jelezzük.

 

 1. A BM a novemberi MOK konferenciára, mely a betegutakkal foglalkozik, Ónodi-Szűcs Zoltánt delegálja, és igyekszik a MOK-tól érkező esetleges további meghívásoknak is eleget tenni. A JIR-rel kapcsolatban a MOK segíteni fogja a fejlesztők és az orvosi felhasználói csoport közötti információcserét.

 

 1. A MOK lehetőséget kapot, hogy képviselőt delegáljon a kódkarbantartó bizottságba.

 

 1. Két hét múlva külön, a fogorvosi terület célzó megbeszélést tart a Minisztérium a MOK-kal.

 

 1. Egy fontos kérdésben azonban már most mutatkozik javulás: az iskolafogászok csatlakozhatnak praxisközösségekhez, mely a finanszírozásban jelentős előrelépést jelent.

 

 1. Révész János országos kórházfőigazgató úr fogja megválaszolni a fekvőbetegellátással kapcsolatos kérdéseinket. Így tisztázódik, milyen intézményekre vonatkoznak az OKFŐ utasításai, az Eszjtv rendelkezései (pl. egyetemi központok és városi kórházak viszonyában). Így feltehetően a kirendelések helyzete rendeződik.

 

 1. Az ágymelletti informatikai támogató rendszer bevezetése megindul, itt is a kollégák és a kamara folyamatos visszajelzésére számít a minisztérium.

 

 1. A kórházi infrastruktúra, a takarítás, karbantartás általunk jelzett problémái miatt a miniszter úr felkérte Révész János országos kórházfőigazgatót, hogy a KEF felé intézményi összekötőket jelöljön ki. Így közvetlenebb, gyorsabb lehet a problémák javítása.

 

 1. Az ágazat vezetése támogatja a MOK javaslatát a protézisregisztert illetően, a kidolgozása a MOK delegáltjának részvételével megindul. A munkacsoportban az együttműködés példaértékű.

 

 1. A MOK jelezte, hogy az orvosi bérek értékállóságának biztosítása kiemelt fontosságú, ezért kéri bértárgyalások megindítását. Az egyeztetések megkezdésére államtitkár úr nyitott volt. A tárgyalásokat a MOK a jövő évi költségvetés beterjesztéséig le kívánja zárni. Államtitkár úr jelezte, hogy automatizmusokat a Kormány nem épít be a közszférában. Megfelelő lehet a költségvetés évenkénti beterjesztését időben megelőző tárgyalások garanciája is (ez más országokban is működő forma), azonban az orvosi pályakép kiszámíthatósága, az állami egészségügyi rendszer megerősítése érdekében szükséges a jövő évi büdzsében is lépéseket tenni az értéktartásért.

 

Összefoglalva: A Kamara által benyújtott munkaanyag mentén a szakmai képviselet és az ágazati minisztérium kiterjeszti az együttműködést. Közös célunk az ellátórendszer javítása, a Kamara továbbra is transzparens szakmai anyagokkal, a betegágyak mellett dolgozó kollégák visszajelzésével, arra épített javaslatokkal segíti ezt a folyamatot. Számos ponton van még érdemi eltérés nézeteink között, ezeket tisztázni szeretnénk és megnyugtató megoldásra jutni az év folyamán.

BM_MOK-egyeztetes_20240227_02_fm

 

Forrás: mok.hu

Tagi kedvezmények, tagi szolgáltatások

Örökzöld téma, hogy személy szerint mit is kapunk a kamarától a befizetett pénzünkért. Sokak számára ismertek a tagi szolgáltatások és a tagi kedvezmények, de időről időre nem árt felfrissíteni az ismereteinket. Íme néhány kiemelt terület.

A tagi szolgáltatások közül a leggyakrabban igénybe vett az egy továbbképzési ciklusban egy ingyenes kötelező szintentartó tanfolyam, melynek díját a MOK fedezi tagjainak, a tanfolyam költsége éves tagdíjjal arányos. A továbbképzések sorában a MOK által szervezett MOK Akadémiát is sokan végezték el, amely amellett, hogy két szemeszterben ad jogi, vállalkozási és egészségpolitikai ismereteket, természetesen akkreditált és a tagoknak ingyenesen elérhető. A jövőben az elérhető akkreditált tanfolyamok körét bővíteni tervezük és a MOK kongresszust évente szeretnénk megrendezni.

A tavalyi tagi felmérések és konzultációk során a legnagyobb igény a jogi támogatásra volt. Országosan hetente több megkeresés érkezik tagjainktól mind az országos hivatalba, mind pedig a területi szervezetekhez. Jogász kollégáink a lehető legrövidebb határidőn belül válaszolnak a megkeresésekre. Ebben a négyéves ciklusban célul tűztük ki a hatékony, gyors jogi támogatás megvalósítását, a jogsegélyszolgálat kialakítását. A jogsegély levélben és igény szerint személyes konzultáció során valósul meg. A jogi képviselet ellátását csak a kollégák nagy csoportját érintő pertársaságokban tudjuk vállalni, az egyéni esetekben lehetőség szerint az Ügyvédi Kamarával együttműködve szeretnénk jogi képviselőt ajánlani.

A csoportos élet- és balesetbiztosítás kapcsán érdemes figyelni arra, hogy 2019. május 31-én 24:00-kor megszűnt az összes kamarai tagra szóló csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés. 2019. június 1-jétől a biztosítási fedezet csak a meghatalmazást adott, 80. életévüket be nem töltött tagokra érvényes. Érdemes a MOK honlapján megadott elérhetőségeken tájékozódni arról, hogy a biztosításunk érvényes-e, és szükség esetén megújítani azt.

A Magyar Orvosokért Alapítvány szintén a MOK-tagok támogatását szolgálja. Jó, ha tudjuk, és hozzátartozóink is tisztában vannak a támogatási lehetőségekkel mind az alapítvány, mind pedig a biztosítás esetében.

A MOK elnöksége 2023-ban újratárgyalta a tagoknak nyújtott kedvezményeket, és számos új kedvezmény jelent meg a kínálatban. A kultúra szolgálatában a Filharmónia, az Új Színház és a Líra könyvesboltok kedvezményei, a távközlés-elektronika körében a Vodafone-, iStyle-kedvezmények érvényesíthetők. A feltöltődést a fitnesz – All You Can Move –, az Adventor hotelek és a L’Occitane en Provence kedvezményei szolgálják. Az OTP Banknál vezetett számla egyedi díjcsomaggal vehető igénybe. Szintén új kedvezmény a MOL, amely – figyelemmel a cég üzletpolitikájára – a vállalkozói adószámmal rendelkező tagjaink számára nyújt jelentős kedvezményt havi 100 liter üzemanyag vásárlása esetén.

A tagi kedvezményekről, szolgáltatásokról az igénybevétel lehetőségeiről a MOK honlapján jobb oldalt a kedvezmények ikonra kattintva vagy a tagsági információk fül, a tagi szolgáltatások menüpont alatt, valamint a területi szervezetek által nyújtott egyéb szolgáltatásokról a területi szervezetek honlapján és elérhetőségein lehet tájékozódni.

Az egészségügy átalakításába nemcsak a szakmát, hanem a társadalmat is be kellene vonni

A jelenleg zajló egészségügyi átalakításról és a lehetséges jó megoldásokról beszélgetett a Klubrádió Másrészről műsorában Svéd Tamás MOK főtitkár és Tótth Árpád, a norvégiai Helgelandi Kórház orvosigazgató-helyettese.

Tótth Árpád szerint a centralizáció nem szitokszó, de vannak olcsóbb és egyszerűbb szolgáltatások, amiket a lakosság közelében kell tartani, így például az ultrahang-és röntgenvizsgálatot, a szakorvosi konzultáció lehetőségét, a COPD-s beteg gondozását azért, hogy ne kelljen emiatt sok-sok kilométert utaznia a betegnek.

Svéd Tamás úgy látja, hogy a meglévő összegből is lehetne jobb és hatékonyabb egészségügyet működtetni, ugyanakkor ez az összeg jelenleg nem elengedő a 21. századi, Európa közepén lévő ország megfelelő minőségű ellátására. Úgy kellene finanszírozni a magyar kórházakat, hogy ki tudják fizetni a dolgozóikat, beszállítóikat, műszaki személyzetüket.

Elhangzott az is, hogy a megelőzésre jóval nagyobb figyelmet kellene fordítani, sürgősen rendezni kell a magán -és közellátás viszonyát, az átjárhatóság lehetőségét, hogy például egy magánrendelőben végzett ultrahang leletet elfogadjanak az állami ellátásban is.

A teljes videó itt tekinthető meg, a hanganyag pedig  innen  érhető el.

Forrás: mok.hu

A belügyminiszterrel egyeztetett a MOK elnöke

Pintér Sándor belügyminiszter és Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke személyes egyeztetést folytatott 2024. január 29-én. A megbeszélésen a Kamara és a Belügyminisztérium szakmai együttműködési kereteiről egyeztettek. A következő lépésben a Kamara elnöksége javaslatokat nyújt be a tárcának, melyet február 27-én a minisztériumi vezetés és a MOK elnöksége közötti részletesebb tárgyalás követ.

Forrás: mok.hu

Beszélni kell a nehéz döntésekről

Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke az ATV Egyenes Beszéd műsorában beszélt az egészségügy helyzetéről, a kamara és az ágazati vezetés viszonyáról, a magán -és állami ellátás szabályozásának szükségességéről. Szerinte egy régóta esedékes egészségügyi reform közepén vagyunk, ezért empátiát kell gyakorolni a döntéshozók felé. Értékeli, hogy a kormányzat elkezdte az átalakításokat, de ebbe be kellene vonni a szakmát is, hiszen az egészségügyi átalakítás nem fog menni, ha nem nyerik el az ott dolgozók bizalmát, és ha az átalakítás problémáiért az orvosokat vagy ápolókat hibáztatják. Nagyon fontosnak tartja azt is, hogy szabályozzák az állami -és magánegészségügy viszonyát. Mint mondta, el kell fogadni, hogy fele akkora költségből nem tudunk kétszer olyan jó egészségügyet kialakítani utalva arra, hogy Magyarország az uniós átlag felét fordítja a fejenkénti közfinanszírozott ellátásra.

A teljes felvétel innen is elérhető:

https://www.atv.hu/musor/egyenes-beszed

 

Forrás: mok.hu

A MOK ragaszkodik a szakmai szabályok betartásához, a betegek biztonságos ellátásához a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti rendszerben is

A Magyar Orvosi Kamarát olyan, a betegágyak mellett dolgozó orvosok, egészségügyi szakemberek alkotják, akik elkötelezettek a hivatásuk mellett. A MOK kizárólag szakmai szempontok alapján fogalmazza meg véleményét. Ha a gyógyítás feltételeinek romlását észleljük, azt a jövőben is jelezni fogjuk. A társadalom hétköznapi tapasztalatai adják szavaink hitelét.

Az új ügyeleti ellátási rendszer továbbra sem problémamentes, a hibák orvoslására az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) és a Kamara részéről egyaránt történtek kezdeményezések, háziorvosi munkacsoportunk segíti ezt a folyamatot.

A kapacitáshiány valós jelenség, ezt igazolja, hogy januártól a háziorvosokat a járás helyett már az egész vármegyében kötelezik ügyeleti ellátásra.

Az elmúlt időszakban az ügyeleti ellátás kapcsán két törvényszéki ítélet született, az egyikről az OMSZ csütörtökön este kiadott szokatlan hangvételű közleménye nem szól. A szegedi ítélet azt mondja ki újra, hogy a háziorvos köteles ügyelni (tekintet nélkül például az életkorára), a debreceni viszont azt, hogy a szerződés nem lehet az OMSZ diktátuma, annak az egyenrangú felek közös megállapodásának kell lennie.

A Kamara a továbbiakban is ehhez tartja magát, és legjobb tudása szerint segíti a lakosság minél jobb egészségügyi ellátásának megszervezését.

 

Forrás: mok.hu

Kellemes ünnepeket

 

Víg ünnepre készülődünk,
esteledik már.
Szobánkban a szép fenyőfa
teljes díszben áll.
Zöld ágain kis csomókban
puha vattahó,
tűlevél közt víg aranyszál,
fel-felcsillanó.
Itt is csillog, ott is ragyog,
mint a napsugár,
s csilingelő csöpp csengettyű
édes hangja száll,
akárcsak az erdőben a
dalos kis madár.
Csitt csak! Figyeld mit is suttog
szép fenyőfánk most neked?
-Halló itt az erdő beszél!
Sürgős fontos üzenet:

Kívánunk ma mindenkinek
szép fenyőfa ünnepet!
B. Radó Lili

MAGYAR ORVOSI KAMARA
HEVES MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE

 

Ünnepi nyitvatartás

IRODÁNK
ÜNNEPI NYITVATARTÁSA

December 21. 8:00 – 12:00
December 22. – január 2: zárva
Nyitás: 2024.01.03. 8:00