Kategória: news

Azoknak, akik nem szerettek MOK tagok lenni – avagy kamara-kritika, másképp

A MOK ötvenezer tagjának egy része valószínűleg mindig is nyűgként tekintett a kötelező kamarai tagságra. Valljuk be: azt, ami kötelező, eleve nehezen szeretjük meg, és az elmúlt 35 évben a MOK valóban nem teljesen találta meg azt a hangot, amivel minden tagjához eljut az üzenet, hogy tagnak lenni egyben lehetőség is. Bár a kamarai tagság sokak számára talán felesleges teher volt, a szakmának mégis szüksége van az egységre, és ennek az egységnek az elvesztése többet árt, mint amennyi a kamarából való kikerülés egyéni nyeresége.

Közismert és érthető, hogy a kamarai tagság sokaknak felesleges terhet jelentett – vagy azért, mert nem érdekli őket a kamara; vagy zsigeri ellenállást éreznek minden iránt, ami kötelező; vagy nem gondolják úgy, hogy az érdekeik kellően megjelentek a kamara tevékenységében; vagy nem az volt a tapasztalatuk, hogy bármit is ért volna a kamara… Mi több, biztos sokan vannak olyanok is, akiknek egyéni szimpátiájuk, szakmai érdekük, politikai nézetük is ütközött a kamara jelenlegi irányával.

Ezt a cikket nekik szánom, a kamara belső ellenzékének, a kamarával elégedetleneknek. Meggyőződésem ugyanis, hogy nemcsak a kamarának van szüksége rájuk, hanem nekik is a kamarára.

Miért maradjon MOK-tag az, aki nem találta meg a számítását a MOK-ban?

1. Az egységért.
Bár a lex MOK gyorsan és nagyot rombolt a kamara 35 éves testületén, szintén példátlan az az összefogás, amit kollégáink személyes szimpátiájukon, politikai preferenciájukon vagy nézeteltéréseiken felülemelkedve mutatnak az alapellátásban a rendszer átalakításának racionalizálása érdekében vagy az ÖVT-felmondás kapcsán. Úgy tűnik, bármennyire is megosztott a magyar társadalom, a szakma kezdi érteni és érezni, hogy az egyéni szempontjainknál többet ér a szolidaritás és az összefogás, hiszen az erő az egységben van. Sokan vannak, akik mostanában kezdték el érezni, hogy a számos hibája ellenére a kamara képes valamiféle szakmai alapokon szerveződő egységet képviselni.
Ez a szakmai egység került most veszélybe. Pedig a szakmának szüksége van az egységre, és ennek az elvesztése többet árt, mint amennyi a kamarából való kikerülés egyéni nyeresége.

2. Mert a kamarán belül biztosan demokrácia van.
Fontos leszögezni: a Magyar Orvosi Kamara egy demokratikus elvek mentén működő szervezet, mindig is az volt. Az alapszabálya szerint négyévente területi választásokat tart, kiállítja a területi tisztségviselőit, összeállítja az Országos Küldöttgyűlést, majd megválasztja a mindenkori Országos Elnökséget. Ez minden regnáló elnök alatt demokratikusan zajlott. Az, hogy a kamara az elmúlt 35 évben az alkalmankénti erőfeszítések ellenére merev volt, hogy sok tag azt érzi, sosem volt valós kapcsolata egyik elnökséggel sem, és a kamara nem képviselte az ő érdekeit, részben a mindenkori elnökségek saját kommunikációs hibája, részben pedig a szakmai egység hiányának, a tagok inaktivitásának tudható be. Ugyanis a négyévente tartott, egyébként demokratikus választásokon jellemzően nagyon kevesen vettek részt a jelöltállításban. Kevesen érezték azt, hogy személyesen is alakíthatják a kamarát már onnantól, hogy kit jelölnek (jelölnek-e bárkit) a saját választókerületükben.

3. Mert választások és ezáltal új lehetőségek jönnek.
Az egészségügyi salátatörvény, az ügyeleti rendszer átalakítása, az ÖVT-felmondás és a lex MOK mellett talán még nincs eléggé napirenden a tény, de éppen idén, 2023 júniusában lesz esedékes az újabb kamarai választás. Minden választás lehetőség arra, hogy a tagok véleménye hangsúlyosabban megjelenhessen a kamarán belül. Minden választás lehetőség arra, hogy az ellenvéleményt képviselők összeálljanak, és lehetőségként, alternatívaként mutassák meg magukat a kamarán belül. Így történt ez 2019-ben is, és ha a többségi vélemény azt kívánja, hogy az akkori újítók helyett idén más újítók jöjjenek, ez meg is valósulhat. Azt gondolom, hogy ami a politikai kultúra hiányosságai miatt nem történhetett meg a szélesebb szakmapolitikában, nevezetesen hogy egy ellenvéleményt formáló csoport egységgé állhasson össze, és erejét megmutathassa, az a kamarában bármelyik választáson megtörténhet. Mi több, jobb lenne, ha újra meg újra megtörténne.

4. Mert választásoktól függetlenül is alkothatnak csoportokat kamarán belül.
A tagoknak nemcsak négyévenként van lehetőségük arra, hogy valamilyen formációba tömörülve hangot kapjanak a kamarán belül. Kevesen tudják, de az Alapszabály értelmében a MOK-tagoknak lehetőségük van csoportalapításra, hogy ezáltal hangsúlyosabban meg tudjanak jelenni a kamara munkájában. Így született meg a Háziorvosi Csoport vagy a Szakorvosjelölti Csoport is, mégpedig azért, mert alapítóik úgy érezték, az Országos Elnökség nem látja, és ezáltal nem képviseli eléggé az érdekeiket, ők viszont struktúra nélkül nem tudják érvényesíteni azokat.
Ha csak egyetlen előnyét kéne megneveznem a kamarai tagság fenntartásának, az talán pont ez lenne: bizonyos keretek között egy kisebb csoport érdekének megjelenítésére is lehetőség nyílik. Márpedig lex MOK ide vagy oda, egy közös érdek által összefűzött csoportnak még mindig többet ér egy nagyobb köztestület zászlója alá beállni, és az érdekeiket a köztestület nevében képviselni például a döntéshozók felé, mint egyedül állni a hányattatott civil élet pusztájában, és egyedül kiabálni. Egy ilyen törekvést olvashatnak dr. Daróczy-Gaál Ágnessel készült interjúnkban is: a vállalkozó orvosok hogyan állnak össze a kamarán belül közös formációvá, ha már egyszer úgy érzik, sem a kamara, sem a döntéshozók nem képviselték eddig őket eléggé.

Miért van szüksége a MOK-nak a kritikára és az ellenzékére?

Kézenfekvő lenne azt mondani, hogy a MOK-nak jelenleg érdeke, hogy minél több tagja maradjon. Ez teljesen igaz, az igazságnak azonban csak egy szelete. Az is ugyanennyire fontos, hogy ne csak azok maradjanak a kamarában, akik egyetértenek a jelenlegi vezetéssel. A szakmapolitika talán fel sem ismeri még, mekkora baj, ha az ellenvéleményt képviselőket elhallgattatják, mi pedig száguldó vonatként rohanunk előre. Egy fékek és ellensúlyok nélkül száguldó vonatban ugyanis ott a veszély, hogy kisiklik, és mindent tönkretesz magában és maga körül. Egyetlen elnökségnek vagy hatalmi szervnek sem tesz jót, ha nincs valós, erős, tenni akaró ellenzéke, és egyszerre szabadul el, és zár le a saját ideái mentén. Időnként minden szervezetnek és szakmának kell a frissítés, a megújulás és az újratervezés, de ez csak akkor lehetséges, ha van ellenvélemény, és vannak, akik hangot tudnak adni neki.

A kamarának minden tagra szüksége van, és minden tagnak szüksége van a kamarára!

(Kamarai tag) lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés

A 2019-es választásokat követően felállt új kamarai vezetés teljesen új attitűddel viszonyult a fiatalokhoz. Az Elnökség találkozóra hívta a Magyar Rezidens Szövetség és az egyetemek hallgatói önkormányzatának képviselőit, meghallgatta elképzeléseiket, problémáikat, és nyitottnak bizonyult a konstruktív jövőbeli együttműködésre.

Kedves Rezidens és Szakorvosjelölt Kollégák!

A 2019-es választásokat követően felállt új kamarai vezetés teljesen új attitűddel viszonyult a fiatalokhoz. Az Elnökség találkozóra hívta a Magyar Rezidens Szövetség és az egyetemek hallgatói önkormányzatának képviselőit, meghallgatta elképzeléseiket, problémáikat, és nyitottnak bizonyult a konstruktív jövőbeli együttműködésre. A hálapénzellenes kampány részeként nagyszabású online felmérést végeztünk az egyetemek hallgatói között, ennek eredményét az Elnökséggel közösen egy fiatal rezidensekből álló csapat ismertette az akkori államtitkár asszonnyal, emellett képzésünk problémáit is ismertethettük.

A Covid-időszak és az új szolgálati jogviszony során felmerült, specifikusan a rezidenseket érintő problémák rávilágítottak arra, hogy szükség van a kamarán belül a véleményünk erősebb közvetítésére. 2021 tavaszán megalapítottuk a Szakorvosjelölti Csoportot, ezt követően rendszeresen részt veszünk az elnökségi üléseken, és közvetítjük a fiatalok problémáit, elképzeléseit.

Tavaly tavasszal, a MOK első kongresszusán dr. Takács Péter államtitkár úr beszéde optimizmusra adott okot: „Olyan anyag nem megy a kormány elé, amiben nincs egyetértés” –hangzott el. Végre a szakma véleményére is kíváncsiak – gondoltuk többen. Teltek a hónapok, valódi egyeztetések nem zajlottak, de egyre több információ szivárgott ki az új tervekről. 2022 októberében pedig az MRSZ kongresszusán az államtitkár úr személyesen ismertette terveit: vezénylés, -20% bércsökkentés, a magánorvosok kötelező állami „továbbképzése”. A kamara a tervezetet hivatalosan csak a beterjesztés előtt, ötnapos véleményezési határidővel kapta kézhez, ehhez a mi csoportunk is adott be módosító javaslatokat, ám végül egy sem került be a törvénybe.

A törvény elfogadását követően online felmérést végeztünk, melyben a válaszadók 95%-a elutasította annak vitás pontjait, erre alapozva 2023. február 4-én, a rendkívüli Országos Küldöttgyűlésen elhangzott beszédemben a szakorvosjelöltek véleményét tolmácsoltam.

A küldöttek elsöprő többséggel szavaztak a nyomásgyakorló akcióra, amely szinte el sem indult még, de a kormány haragja elképesztő sebességgel és erővel sújtott le a kamarára: aljas, hazug indokokkal megszüntette a kötelező tagságot, és elvette az etikai ügyek tárgyalásának lehetőségét. Az üzenet egyértelmű: megfélemlítés, elhallgattatás, presszió.

Csak rajtunk áll, hogy ezt hagyjuk-e. A kamara ereje a tagságban van, jelenleg nincs más szervezet az országban, amely megfelelő infrastruktúrával, szervezeti felépítéssel, jogászi háttérrel rendelkezik ahhoz, hogy kiálljon értünk, rezidensekért és szakorvosjelöltekért. Mi kiállunk a kamaráért? Megér nekünk havi kétezer forintot, hogy legyen egy szervezet, amely minket képvisel, kiáll értünk, a betegeinkért, a hivatásrendünk tisztaságáért? A válasz szerintem egyértelmű, nem szabad hagynunk, hogy a politika a fejünk felett, nélkülünk hozzon döntést szakmai kérdésekben. A kiállásunkon múlik, hogy független szakemberek vagy csupán sakkbábuk leszünk egy táblán, ahol az orvost A-ból B-be vezénylik kényükre-kedvükre, ahol szakmaitalan minősítési rendszer alapján csökkentik a fizetésünket, ahol „önkéntesen” vállalhatunk munkát kórházi orvosként a háziorvosi ügyeletben.

Te ilyen jövőt képzelsz el magadnak?

Forrás: mok.hu

A sürgősségi betegellátóhely a sürgősségi ellátás fantomja, avagy Ajkán semmi nincs rendben és máshol sem lesz

Amikor a Magyar Orvosi Kamara arról beszél, hogy az egészségügy átalakítási terveivel kapcsolatban nem voltak egyeztetések, akkor az olyan rendszerek működésének alapvető kérdéseire gondol, mint például a sürgősségi ellátás és annak progresszivitásának rendezetlensége.

Az ajkai sürgősségi betegellátó osztály egyetlen nap alatt történt technikai megszűntetése és betegfogadóhellyé átminősítése körül kialakult zavar rávilágít arra, hogy a mindennapi betegellátási tevékenység mennyire nem illeszthető össze a rendeleti szabályozásokkal. Pontosan mutatja azt is, hogy mennyire szükség lenne a gyakorlatot végző szakmával történő megegyezésre és a szabályok ehhez való kiigazítására.

Az egészségügyi minimumfeltételekről szóló 60/2003. ESzCsM rendelet sürgősségi betegfogadóhely létrehozásra kötelezi mindazon egészségügyi szolgáltatókat, akik nem tervezett felvételre jelentkező vagy előzetes szakorvosi vizsgálat nélkül jelentkező, vagy beszállított beteg fogadására fekvőbeteg-ellátásra engedéllyel rendelkeznek, de nem felelnek meg a sürgősségi osztály működtetéséről szóló minimum feltételeknek. A betegfogadóhely számára hordozható képernyős EKG-t, hordozható defibrillátort, vércukormérőt, gyermek és felnőtt ambu ballont, szabad légutak biztosításának eszközeit, motoros vagy központi szívót, palackos vagy központi oxigént és egy telefont ír elő minimum feltételként. Összességében ez a felszerelés egy OMSZ esetkocsi eszköztárának felel meg. Személyi feltételeket meg sem határoz a rendelet.

Az ajkai sürgősségi osztály leminősítése napján kiadott 04045-7/2023/EÜIG határozatában a 4602-es (sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás) szakma kódját a kórháztól megvonta és veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházat jelölte ki az I-es progresszivitású szinten nyújtott sürgősségi szakellátás tekintetében.

Megszűnt-e ezzel a sürgősségi ellátás Ajkán? A válasz erre egyértelmű igen. A 60/2003. ESzCsM rendelet mind a sürgősségi osztály, mind a sürgősségi betegfogadó helyet a 4206-os szakma kód alatt említi. Mivel az ez alatt a szakma kód alatti betegellátás jogát az NNK elvonta így az ez alatt működő szervezeti egységet technikailag megszűntette vagy legalább is 2023. december 31-ig szünetelteti, ami lényegében ugyanazt jelenti. A határozat életbe lépése után már az ide érkező betegeket a kórház számítógépes rendszerében jogszerűen nem lehet regisztrálni sehova, számukra nincs olyan, a kórház működési engedélyében szereplő ambuláns szakma, melynek a kódja alatt bármiféle vizsgálat is kérhető vagy az NNK felé elszámolható lenne. Még gyógyszer kerete sincs. A betegfogadóhely minimum feltételei között nem szerepel számítógép sem, csak egy telefon.

Mire jó a betegfogadóhely? Nagyon úgy tűnik semmire, az oda előírt műszerek tárolásán kívül. Mivel az NNK az I-es progresszivitású szintű beteg ellátását a veszprémi kórháznak írja elő, nagy kérdés, hogy ki az, aki ez alatt van. Milyen sürgősségi betegségek vannak, amelyek a 0-ás (római számmal le sem írható, mert ők nem ismerték a nulla fogalmát) progresszivitáshoz tartoznak? Az oxyológiai-sürgősségi orvostani azon három szakmai irányelve, melyek jelenleg az AEEK oldalán fellelhetőek, semmilyen iránymutatást nem adnak arra nézve, hogy mely heveny megbetegedések mely szintekhez tartoznak (I.a I. II. III. ill Sürgősségi Centrum), hogy hol történik ezen szintek meghatározása. Úgy tűnik, aki az I-es progresszivitási szint alatt van, azok számára áll rendelkezésre a jelenleg heveny módon átszervezés alatt álló háziorvosi ügyelet, ám akkor mi szükség egy betegfogadóhelyre? A válasz egyszerű. Semmi.

Az kilencvenes évek előtti elképzelés, hogy a kórházak osztályos ügyeletes orvosait hívják le a betegfogadóhelyre, nem állja ki az élet és a NEAK próbáját. Már az is kérdés, ki és milyen kritériumok alapján határozza meg, hogy melyik osztály orvosát értesíti az érkező betegről. A lehívott osztályos ügyeletes a beteget nem tudja a kórház ellátási rendszerében rögzíteni az ellátóhelyen, fizikális és néhány alapvizsgálaton (EKG, vércukor és vérnyomásmérés) kívül végezni nem tud és erről papírt sem tud kiállítani a korábban említett elektronikus jelentési lehetőségek nélkül. Labor, röntgen, CT és ultrahang vizsgálatot, mivel nincs NEAK finanszírozott ambulancia, csak a beteg osztályos felvétele után tud jogszerűen. Ez azonban minden a kórházba érkező beteg valamilyen aktív fekvőbeteg osztályos felvételét jelentené. Ha azonban az, ilyen felvett beteg vizsgálata során kiderül, hogy némi gyógyszer adása után pár órával elmehetne haza a fekvőbeteg osztály nem tud ambulánslapot kiállítani. Már rég megszűntek az osztályokhoz rendelt kórházi akut ambulanciák, kivétel ez alól talán csak a traumatológia, ami azért elég egzakt szakága az egészségügynek. Az osztályok számára jogszabályban megszabott az, hogy milyen dokumentumok mellet bocsáthatnak otthonukba betegeket, mit jelenthetnek le finanszírozott ellátási epizódként a NEAK felé. Ráadásul egy-egy betegségnek megszabott minimum bennfekvési napja is van, ahhoz, hogy a NEAK fizessen is. A másik lehetőség, hogy kiderül a beteg még sem arra az osztályra való, amelyre felvették, hanem egy másikra, akkor itt pár óra után zárójelentés készül, a másikon pedig új osztályos epizód. Életszerűtlen helyzet és a felesleges osztályos felvétel az pont az, ami ellen küzdöttek a mindenkori egészségügyi miniszterek és államtitkárok.

Ezért találták ki a sürgősségi osztályokat, amelyek előszűrő, osztályozó és elosztó szerepet játszanak a fekvőbetegosztályok előtt.

Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet 19. § (1) bekezdése a sürgősségi osztály feladataként jelöli meg a sürgősségi vizsgálatra jelentkezők felvételét, vizsgálatát, elsődleges diagnózisának felállítását, állapotának stabilizálását, más szintre való továbbküldését és a döntést arról, hogy a beteg hazabocsátható-e vagy osztályos felvételt és kezelést igényel. Ezen rendelet a sürgősségi betegfogadóhely feladatait még jelzés szinten sem említi. A rendelet alapellátási ügyeletet, mentést, sürgősségi osztályt és fekvőbeteg osztályt ismer, ezek feladatait határozza meg és ez így van jól.

Ajkán tehát valójában megszűnt a sürgősségi betegellátás, és valójában minden olyan helyen meg fog, ahol ugyanez a forgatókönyv. Létrejött helyette egy meghatározatlan feladatú, személyi feltételek és NEAK elszámolás és finanszírozás nélküli műszerraktár. Ezt okozta az NNK határozat és a jelenleg érvényben lévő jogszabályok összessége.

A mentők azonban így is érkeznek, mert számukra az az utasítás, hogy a földrajzilag legközelebbi helyen kell a beteget átadniuk ellátásra. Számukra pedig eddig is Ajka volt az az intézmény, melyben a beteg leggyorsabban juthatott hozzá a sürgősségi ellátáshoz, ezért jelenleg is úgy hozzák a betegeket, mintha semmi sem változott volna. A betegfogadóhely azonban nem ellátó hely. Az előírt műszerezettsége erre nem alkalmas és mint korábban említettem nem is tud vizsgálatokat végezni finanszírozottan. A mentőnek meg sem szabadna állnia Ajkán.

A sürgősségi osztály épületét nem bontották el, abban az eddig is szolgálatot teljesítő orvosok és szakszemélyzet megtalálható. Jelenleg egy kreált szakma kódja alatt veszik át a betegeket, küldik vizsgálatra és kezelik, mert a beteg gyógyulása nem ettől függ, de az informatikai rendszerben csak így lehetséges. Teszik ezt úgy, hogy tudják kezeléseik, vizsgálataik után NEAK kód hiányában finanszírozást nem fognak kapni. Tudják, hogy a sürgősségi tevékenység után járó emelt bért, pótlékokat nem valószínű, hogy meg fogják kapni, sőt azt sem tudják, hogy jelenleg milyen szakmai egységben dolgoznak, hiszen ők a sürgősségi osztály dolgozói voltak. Teszik ezt, mert hűek akarnak maradni ahhoz a sokat emlegetett esküjükhöz, melynek a vezérelve a beteg legfőbb üdve. Pedig most a dolguk az lenne, hogy mindenkit tovább küldjenek.

Ha ez az ellátás is kiesne, akkor Veszprém nyakába szakadna további nyolcvanezer ember sürgősségi ellátása. A betegeket az OMSZ hozzájuk szállítaná be, majd amennyiben betegsége osztályos ellátást igényel, de fekvőbetegként történő ellátására területileg az ajkai kórház kötelezett, akkor újabb órák elteltével visszaküldenék. Az OMSZ, ha nem csak a mentést, az új orvosi éjszakai ügyeletet, de a sürgősségi osztály és a területileg illetékes fekvőbeteg osztályok közötti szállítást is megkapja, – mert ugye az ilyen beteget ne egy felszereletlen, este 10-ig működő betegszállítás végezze – akkor műszakonként legalább meg kell duplázza a működő egységeinek számát.

Lehet, hogy a vezető megyei intézmény sürgősségi osztálya jelen pillanatban megfelel a progresszivitási szintjének előírt minimum feltételeinek, de ne tévesszük szem elől a minimumrendelet csillagozott apróbetűs részét sem, ami szerint a „betegforgalom éves szintű 20%-os emelkedése a humán erőforrás minimál szintjének 10%-os, 30%-os emelkedése 15%-os, 50%-os emelkedése 25%-os emelkedését kell, hogy maga után vonja.” Aztán ha ezt már nem tudja teljesíteni, leminősítik területét máshoz csatolják, ám ott ugyanez lesz érvényes és így tovább.

A kiskórházak sürgősségi osztályainak ilyen módon történő bezárása mindenhol ugyanezt a problémát fogja szülni. Ezért mondja azt a MOK, hogy a szakma képviselőivel le kell ülni, a tervezett módosításokat szakmák szerint átbeszélni és a jogszabályokat a beteg érdek mentén az élethez igazítani.

Ehhez nem elég a jog és az Excel.

Forrás: mok.hu

Quo vadis etika?

Az Orvosi Kamarában az etikai ügyrendünk felülvizsgálata van folyamatban, aminek végeredményeként akár törvénymódosításokat is szeretnénk kezdeményezni a közeljövőben.

Ezért szeretnénk tárgyalni az EMMI közigazgatási államtitkárságával és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal. Jelenleg a tagság, az etikai bizottságok és a Területi Szervezetek véleményének begyűjtése is folyamatban van, hogy a legszélesebb konszenzus alapján történhessen mindez.

A cél, hogy egyértelmű, standardizált, a társadalom igazságérzetével és az európai joggyakorlattal harmonizáló, átlátható etikai bizottsági döntések születhessenek. Védjük a nagyon nagy többséget, a hitelesen, etikusan dolgozó orvosokat; differenciáltan szankcionáljuk azokat, akik nem értik, érzik magától értetődően az etikus magatartást, és akár vessük ki a soraink közül azokat, akik visszaélnek a hivatásukból eredő bizalommal és az írott, íratlan szabályokat szándékosan áthágják.

Három nagy kérdéskört állapítottunk meg, amelyeknél elérhető változtatások  alapjában segíthetnének a fenti célok elérésében.

Arányos, differenciáltabb szankciók alkalmazása

Fontos elv az európai gyakorlatban is, hogy a szankciók kiszabásának fő oka a lakosság védelme: elsősorban a lakosság egészségének, biztonságának és jólétének védelme és elősegítése, másrészt az orvosok iránti bizalom előmozdítása és fenntartása.

Jelenleg „etikai vétség” és „kirívóan súlyos etikai vétség” szerepel az Etikai Kódexben, amely fogalmak támpontot adnak az Etikai Bizottságok munkájában. Az Etikai Kollégium támogatná azt, hogy ezek mellett a „súlyos etikai vétség” is bevezetésre és meghatározásra kerüljön, és ahogy a kirívóan súlyos etikai vétségek, úgy a súlyos etikai vétségek is tételesen szerepeljenek a Kódexben, nem kizárólagosan, de iránymutatóan mind az orvosoknak, mind az etikai bizottságoknak is. Ez differenciáltabb, egyértelműbb és standardizáltabb szankciók kiszabásában is segíthet az etikai bizottságoknak.

Elképzelésink alapján a kiszabható szankciók a jelenlegi magyarországi törvényi szabályozáshoz képest a következők lennének:

–  Nem lenne pénzbírság, etikai vétséget nem lehetne pénzbírsággal kiváltani.

–  Lehetőség lenne az orvos tevékenységének, működésének korlátozására, amely során az orvosnak az üggyel kapcsolatos belátása is számításba kerül.

–  Lehetőség van akár 3 évre korlátozni az orvos tevékenységét, amely általában nem közös megegyezésen alapul. Ezt a korlátozást minden felülvizsgálat során további 3 évre lehet meghosszabbítani, addig, amíg az utolsó felülvizsgálat alkalmával a korlátozásokat meg nem szüntetik.

– A felfüggesztés időtartama 0-12 hónapig terjedhet, nem 1-6 hónapig, amely felülvizsgálatkor még hosszabbítható is.

–  Végleges kizárás, amelynek elévülési ideje minimum 5 év, nem 2 év.

Az azonnali hatályú, ideiglenes intézkedések gyakorlatának bevezetése az etikai eljárások alatt

Ilyenkor a meghallgatáson az ideiglenes rendelkezésekkel foglalkozó etikai testület azt vizsgálja, hogy egy orvos tevékenységét korlátozni kell-e, amíg a magatartásával kapcsolatos vádakat tisztázzák, azaz legsúlyosabb esetben akár felfüggesztik-e az orvost addig, amíg az etikai eljárás zajlik.

A bizottság azonnali hatállyal intézkedést foganatosíthat, ha úgy ítéli meg, hogy ez szükséges a társadalom tagjainak védelme érdekében, vagy egyéb módon a köz vagy az orvos érdekét szolgálja. Az orvos érdekei közé tartozik az olyan helyzetek kerülése, amikor nyomás nehezedhet rá a betegek részéről, és/vagy megismételheti az erkölcstelen viselkedést, különösen, ha ezzel bűncselekmény elkövetését kockáztatja.

Az azonnali hatályú intézkedés különösen megfelelő lehet azokban az esetekben, amikor az orvos kockázatot jelent a betegek biztonságára nézve, például ha az orvos súlyosan megszegi a helyes klinikai gyakorlatokat, vagy visszaél a különleges bizalmi helyzetével, vagy ha azonnali intézkedéseket kell hozni az orvosi szakmába vetett közbizalom védelme érdekében.

Ez eltér jelenleg a magyarországi gyakorlattól az orvosi kamarára vonatkozólag, de más szakmai kamaráknál, mint például az ügyvédi vagy közjegyzői kamaráknál van mérlegelési döntése a felfüggesztésről az elsőfokú fegyelmi bizottságoknak már az eljárás alatt, az adott kamara működésére vonatkozó magyarországi törvények, belső szabályzatok alapján.

A fenti bemutatott gyakorlatok bevezetése a Magyar Orvosi Kamaránál törvényi lehetőséget biztosítana az etikai bizottságoknak, hogy a társadalom, a betegek fokozott védelme és hivatásrendünk védelme érdekében, megfelelő mérlegelést követően, akár az etikai eljárás alatt is korlátozzák, felfüggesszék a fajsúlyos etikai vádakkal érintett orvost.

Javaslat az orvosetikai eljárások a transzparenciájára

Egy olyan irányba szeretnénk elmozdulni, hogy transzparencia jellemezze  az etikai bizottságok működését, mert ebből sokat lehet tanulni: a többi etikai bizottságnak, a kollégáknak, a társadalomnak, döntéshozóknak, illetve bizonyos minőségkontrollt is jelenthetne mind az Országos Etikai Bizottságnak (OEB), mind pedig a MOK elnökségének, illetve a közgyűléseken, értékelések során is az etikai bizottságok tagjainak elvégzett munkájára vonatkozólag érdemi információt kaphatnánk.

 

Jelenlegi elképzeléseink szerint:

1.Támogatnánk, hogy az etikai ülések nyilvánosak legyenek, kivéve, ha az orvos egészségi állapotára vonatkozó bizalmas információkat       vizsgálnak, vagy ha kivételes körülmények állnak fenn.
2. Támogatnánk, hogy az etikai ülések jegyzőkönyvei publikusak legyenek a MOK honlapján egy orvosi adatbázishoz köthetően a határozathozatal után 12 hónapig. Ez lehetőség szerint azonosításra alkalmas módon és kereshető formában, az orvos neve, illetve egyedi pecsétszáma alapján történne
3.Támogatnánk, hogy az etikai határozatok publikusak legyenek a MOK honlapján, amíg azok hatályban vannak. Ez azonosításra alkalmas módon és kereshető formában, az orvos neve, illetve egyedi pecsétszáma alapján történne.

4.Támogatnánk, hogy a fajsúlyos szankciók kiszabását követően (így például amikor felfüggesztés történt) a hatályát vesztett határozatok egy bizonyos ideig publikusan megtalálhatók legyenek a MOK honlapján, szintén azonosításra alkalmas módon és kereshető formában.

Az egyes etikai bizottságok egymásról sem tudnak érdemben, pedig lehet, hogy az egyik bizottság jó gyakorlatából a többi is profitálhatna, vagy az esetleges hibákból tanulhatna.

Az eddigi zárt gyakorlat adott táptalajt olyan véleményeknek, hogy az orvosok védik egymást, összezárnak, és még a fajsúlyosabb eseteket is eltussolják. Mindezekben a transzparencia tudna segíteni, úgy, hogy az etikai bizottságok törvény által szavatolt pártatlan és független működését megőriznénk. Nem utolsó szempont, hogy a MOK pozitív társadalmi megítélése és ezáltal érdekérvényesítő képessége is növekedhetne a korrekt etikai határozatok transzparens megjelenítésével.

Forrás: mok.hu

Közlemény újabb, orvosokat érintő munkáltatói visszaélésről

Miskolcon a kórház főigazgatója levélben adott utasítást az orvosok jogait korlátozó törvénysértésre (a MOK felszólítására ettől pár napja visszakozott), más megyében egyéb módon próbálják az egészségügyi dolgozókat önkéntes munkára kényszeríteni.

A Veszprém vármegyei irányító intézmény 6285-1/2022-es iránymutatásában az irányítása alá tartozó kórházaknak az alábbi utasítást adta ki, amely az egyes intézetek szervezeti és működési szabályzatába is beiktatásra került:

„Azon időszakban, amelyben a munkavállalóval önként vállalt többletmunka megállapodás nem áll fenn – akár azért, mert megkötésre sem került, akár azért, mert felmondás következtében megszűnt – az érintett munkavállalót szakterületi támogatás illetőleg fix díj címén juttatás nem illeti meg.”

Ez a 2003. évi LXXXIV. törvény 12/B. § (2) bekezdésében foglaltak súlyos megszegésének minősül, ugyanis: “az egészségügyi dolgozó többletmunka vállalására nem kényszeríthető, jogos érdeke ezzel összefüggésben nem csorbítható, érdekérvényesítési lehetősége nem korlátozható. Az egészségügyi dolgozók között tilos hátrányos megkülönböztetést tenni az önként vállalt többletmunka vállalásával összefüggésben.

A Kamara felszólít minden kórházigazgatót, hogy az önként vállalt többletmunka vonatkozásában vonják vissza törvénytelen intézkedéseiket és utasításaikat!

Jelen eset is mutatja, hogy a magyar egészségügyet csak a dolgozók önkéntes munkája tartja életben. A központosított döntéshozatal nincs tekintettel a helyi munkaerőhelyzetre, a gyógyítók szempontjaira. A betegek ellátási biztonsága folyamatosan sérül amiatt, hogy kimerült, túlhajtott orvosok és szakdolgozók végzik ellátásukat. Az egészségügyi ellátórendszer működéséhez valódi, szakmai alapokon nyugvó, átlátható átalakítási terv szükséges, nem látszat-reformok.

Magyar Orvosi Kamara Országos Elnöksége

Forrás: mok.hu

A háziorvosok erős üzenetet küldtek

Húsz nappal ezelőtt a magyar orvosok egyértelmű üzenetet küldtek az egészségügy helyzetéről, a betegellátás hiányosságairól és az orvosok elégedetlenségéről.  Az egészségügy működőképességének megőrzése és tervezhető fejlődése érdekében követeléseket fogalmaztak meg, ezek teljesülése érdekében nyomásgyakorlás megkezdéséről határoztak.

E nyomásgyakorlás egyik lépéseként a küldöttközgyűlés felszólította a háziorvos kollégákat, hogy az új ügyeleti rendszer kialakításához szükséges szerződéseket ne írják alá. Ennek eredményeként február 23-ig Győr körzetében a március 1-jével induló új ügyeleti rendszerhez egyetlen háziorvos csatlakozott, így a személyi feltételek nem állnak rendelkezésre annak elindítására.

Ezzel a győri háziorvosok egységes, erős üzenetet küldtek elégedetlenségükről és elszántságukról.

A kialakult helyzetet az illetékesek az orvosokkal való tárgyalás helyett a Covid járvány idejére jellemző vészhelyzeti szükségmegoldással akarják rendezni: az alapellátási ügyeletet kórházi rezidensek kirendelésével próbálják megoldani. Így a mai napig zökkenőmentesen, jórészt jelenleg is a háziorvos szakorvosok által működtetett ügyeleti rendszer helyett ráerőltetik a megye betegeire a kevesebb helyszínen, nem szakorvosokkal történő ügyeleti ellátást. Mindez egyszerre veszélyezteti a területi kórházak és a háziorvosi ügyeletek működését.

Az orvosok célja továbbra sem az ügyeleti ellátás megakasztása, hanem az egészségügy működőképességének megőrzése, a méltatlan helyzetben lévő és lassan elfogyó szakdolgozók azonnali béremelése,  az alap- és szakellátást veszélyeztető intézkedések módosítása, egy olyan rendszer kialakítása, melyben lehetséges a betegek gyors, hatékony gyógyítása méltó körülmények között. Ezért kérjük a kormányzatot, hogy a betegek érdekében az erőltetett átalakítást felfüggesztve kezdje meg a transzparens tárgyalásokat a Magyar Orvosi Kamara követeléseiről!

Addig betegeink és a magyar társadalom hosszú távú érdekeit szolgálva folytatjuk a nyomásgyakorlást.

Forrás: mok.hu

Reagálás a 2023. február 25-i Kormányinfón elhangzottakra

  • A magyar orvosok nyomásgyakorló akciójában minden kolléga önkéntesen vesz részt.

  • A Kormányinfón elhangzottakkal ellentétben a Magyar Orvosi Kamara egyetlen háziorvos ellen sem indított és nem indít etikai eljárást azért, mert aláírja az ügyeleti szerződést.

  • A Magyar Orvosi Kamara elnöksége etikai panasszal élt azzal a megyei kollegiális vezető háziorvossal szemben, aki fenyegetéssel, súlyos értékítélettel, félrevezető információkkal igyekezett rávenni háziorvos kollégákat a szerződések aláírására.

  • A Magyar Orvosi Kamara támogatja az új ügyeleti rendszer bevezetésének elvi alapjait.

  • Az ügyeleti szerződések aláírásának elutasítása a magyar orvosok nyomásgyakorló akciójának eszköze az orvostársadalom korábban közzétett követeléseinek elfogadására, melyek célja egy betegközpontú, fejlett, biztonságos ellátórendszer kialakítása. (https://mok.hu/public/media/source/l%C3%A1tlelet(1)_j%C3%B3_lez%C3%A1rt_%20(1).pdf)

 

Összetartunk! A betegekért és a gyógyítókért.

A Magyar Orvosi Kamara Országos Elnöksége

Forrás: mok.hu