Választás - Lezárult az első forduló

Megyénkben a 2023. évi kamarai választások I. fordulója lezárult

Területi Szervezetünk (TESZ) választókerületeiben 2023.07.19.-2023.07.30 között – szavazhattak tagjaink az adott választókerület elnökére, a területi- és országos küldöttekre.

Választási eredmény

Eger választókerület:

Választókerületi elnök: Dr. Kovács Gergely Máté (67440)

Területi küldött:

Dr. Orosz Tímea Skarleth (72291)
Dr. Darvai László (53675)
Dr. Hoffmann Anita (57583)
Dr. Puja Sándor (54639)
Dr. Ádám István (79304)
Dr. Bora László (67830)
Dr. Ferencz Márk (80951)

Országos küldött:

Dr. Hoffmann Anita (57583)
Dr. Darvai László (53675)
Dr. Bora László (67830)

 

Hatvan választókerület:

Választókerületi elnök: Dr. Fodor Andrea Ágnes (64754)

Területi küldött: Dr. Fodor Andrea Ágnes (64754)

 

Köszönjük a részvételt, a megválasztottaknak gratulálunk!


A HEVES Megyei TESZ Gyöngyös választókerületében a választás I. fordulója érvénytelen, tekintettel arra, hogy az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 13/C § (2) bekezdésben előírt több mint 25 % – os érvényességi küszöböt a leadott szavazatok száma nem érte el.
Ebben a választókerületben II. választási fordulót kell tartani, melynek előre meghirdetett időpontja 2023.08.17. – 2023.08.27. közötti időszakban lesz.
Kérjük, hogy a választókerület tagjai, a valasztas.mok.hu oldalon adják le szavazatukat.

Választás - Lezárult a második forduló

Gyöngyös választókerületében a 2023. évi kamarai választások II. fordulója lezárult

Területi Szervezetünk Gyöngyös választókerületében 2023.08.17.-2023.08.27 között – szavazhattak a kerület tagjai a választókerület elnökére, a területi- és országos küldöttekre.

Választási eredmény
Gyöngyös választókerület:

Választókerületi elnök: Dr. Tóth Eszter Enikő  (56132)

Területi küldött: Dr. Kecskés Mária (43576)
                             Dr. Rajhóczki Péter Álmos (93050)
Országos küldött: Dr. Szilágyi Vivien Judit (77949 )
                             

Köszönjük a részvételt, a megválasztottaknak gratulálunk!

Választás - Lezárult a tisztújító küldöttgyűlés

Tisztelt Kamarai Tagok!
Kedves Kollégák! 

A MOK Heves Megyei Területi Szervezete 2023. szeptember 27-én tartotta Tisztújító küldöttgyűlését.
A választás eredménye:

TESZ elnök
Dr. Hoffmann Anita

TESZ alelnökei
Dr. Orosz Tímea Scarleth
Dr. Darvai László

TESZ titkárai
Dr. Pásztor Hédi
Dr. Bora László

TESZ Felügyelő Bizottság elnöke
Dr. Ádám István

TESZ Felügyelő Bizottság tagjai
Dr. Sira Ágnes
Dr. Ferencz Márk

Etikai Kollégium tagja
Dr. Kozma Mihály

A Magyar Orvosi Kamara
Heves Megyei Területi Szervezetének
Általános közzétételi listája

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

ADAT

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Magyar Orvosi Kamara Heves Megyei Területi Szervezet (továbbiakban: TESZ)

3300 Eger, Széchenyi út 52.

Tel/Fax: +3636/951-922   +3630/973-11-41

E-mail: ;

 

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

TESZ Küldöttgyűlés

Elnökség
Választókerületek

Felügyelő Bizottság (FB)

Etikai Bizottság (EB)
Küldöttgyűlés
Feladataik: a MOK Alapszabályában foglaltak szerint, valamint az SZMSZ 3. pontja

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcím)

Elnök: Dr. Hoffmann Anita

Küldöttgyűlés
Feladataik: a MOK Alapszabályában foglaltak szerint, valamint az SZMSZ 3. pontja

Tel:+3636/951-922    +3630/973-11-41

E-mail: ;

 

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

Magyar Orvosi Kamara Heves Megyei Területi Szervezete
Ügyfélkapcsolat: Hegyiné Csák Éva,
Szilvási Viktória 
3300  Eger, Széchenyi u. 52. fsz/1.
Tel.:+3636/951-922    +3630/973-11-41
e-mail cím: 
Ügyfélfogadási idő:
hétfő-csütörtök: 9.00-15.00   
péntek: 9.00-13.00

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

TESZ Elnök:
               Dr. Hoffmann Anita
TESZ Alelnök:
               Dr. Dolecsek Miklós
               Dr. Bora László
TESZ Titkár:
               Dr. Pásztor Hédi
               Dr. Fűtő László
TESZ Felügyelő Bizottság Elnöke:
               Dr. Demeter Zoltán
   Tagjai: Dr. Sira Ágnes
                Dr. Szabó József
TESZ Etikai Bizottság Elnöke:
                Dr. Szabó József
    Tagjai: Dr. Ádám István
                Dr. Egervári Gábor
                Dr. Németh Mihály

                Dr. Kozma Mihály
                Dr. Takács Mónika
                Dr. Tóth Attila
Etikai Kollégium tagja:
                Dr. Szoboszlay István
Heves Választókerület Elnöke
                Dr. D. Tóth Eszter
Gyöngyös Választókerület Elnöke:

                Dr. Dolecsek Miklós

Küldöttgyűlés
 15 fő küldött, az üléseit a MOK Heves Megyei TESZ elnöke vezeti. Maga a kamara nem testületi szerv. A fentiek a számos testületi szerve közül a legfőbb testületi szervre (küldöttgyűlés) vonatkozó adatok.

 

 

 

 

 

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A TESZ irányítása alatt álló más közfeladatot ellátó szerv nincs.

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

————————————–

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai  

—————————————

8/A.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége

—————————————-

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

—————————————-

10.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Magyar Orvosi Kamara (MOK)

1068 Budapest, Szondi u. 100.

Telefon: +36 (1) 269-4391

Fax: +36 (1) 269-4392;

www.mok.hu;

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Adat

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról (Ekt.)

MOK Alapszabálya (ld: MOK honlapon)

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (ld: MOK honlapon)

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

www.mok.hu oldalon

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

———————————

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

I/ A hatósági eljárásokat, az egyes hatósági ügyekben eljáró szerveket és a hatósági eljárások általános szabályait az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006.évi XCVII. tv. (Ekt.) V. –V/A fejezet és a MOK Alapszabály 25.b), 35.c) pontjai részletezik.

Az ügyintézéshez használt formanyomtatványok a
MOK Heves Megyei TESZ irodájától kérhető
személyesen, telefonon, e-mail-ben, vagy
letölthetők a https://mokheves.hu/letoltesek/

linkről (tagfelvétel, szüneteltetés, megszüntetés, stb.)
Telefonos, vagy személyes ügyintézés esetén az
ügyfélszolgálat elérhetősége, az ügyfélfogadás
rendje:

MOK Heves Megyei TESZ
3300  Eger, Széchenyi u. 52. fsz/1.
Tel.:+3636/951-922 +3630/9731141
e-mail cím:
Ügyfélfogadási idő:
hétfő-csütörtök: 9.00-15.00  
péntek: 9.00-13.00

Felvételhez kapcsolódó információk: www.mok.hu  vagy a https://mokheves.hu oldalon.

Személyes ügyintézés esetén az ügyfélszolgálat elérhetősége:

3300 Eger, Széchenyi u. 52.

Tel/Fax: +36 36/951-922  

E-mail:

Az ügyfélfogadás rendje:

hétfőtől – csütörtökig 9.00-15.00 óráig

pénteken 9.00-13.00 óráig

II/ Az etikai eljárásokat, az etikai ügyekben eljáró szerveket és az etikai eljárások általános szabályait az Ekt. VI.fejezete és a MOK Alapszabály 29.), 38.) pontjai részletezik.

–          2006.évi XCVII.tv

–          Ákr.

–          MOK Alapszabály

–          MOK Etikai kódex:www.mok.hu

 

Személyes ügyintézés esetén az etikai ügyfélszolgálat elérhetősége, az ügyfélfogadási rendje:
Ügyfélkapcsolat: Hegyiné Csák Éva,
Szilvási Viktória

3300 Eger, Széchenyi u. 52.

Tel: +36 36/951-922   +36  30/973-11-41

E-mail:

Az ügyfélfogadás rendje:

hétfőtől – csütörtökig 9.00-15.00 óráig

pénteken 9.00-12.00 óráig

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott

 vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,

a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke,

az abból adott kedvezmények

–          Etikai eljárás az Ekt. 20-26.§-ai szerint.

–          Ákr.

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke,  az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött

és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Név: Tagnyilvántartás
Formátum: elektronikus adatbázis
Az adatkezelés célja: tagság nyilvántartása
Jogalapja: Ekt.
Időtartama: a cél megvalósulásáig
Az érintettek köre: tagság
Forrás: az érintettektől közvetlenül, Info törvény
Kérdőíves adtafelvétel esetén a kitöltendő kérdőív: tagfelvételi eljárás
Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai: NAIH-74141/2014, NAIH81699/2014.
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái: Ekt. 19/A §
A hozzáférés módja: –
A másolatkészítés költségei: –

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

——————————

   

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje,

továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály     nem korlátozza

Előkészítés rendje: Ekt., Alapszabály szerint.

9.

Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselőtestületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

————————–

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

https://mokheves.hu

11.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

                 Nem volt ilyen vizsgálat

   

12.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Info. törvény
Illetékes szerv a MOK Országos Hivatal
Elérhetőségeik:
  – Postacím: 1068 Budapest, Szondi u 100.
  – Tel: +36 1 269 43 91
  – e-mail: 

Az információs jogokkal a mindenkori országos hivatalvezető foglalkozik

Jelenleg: Dr. Farkas Gergely

 

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

—————————–

14.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

—————————–

15.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

—————————-

16.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

—————————-

17.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

—————————

III. Gazdálkodási adatok

 

Adat

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

Egyszerűsített éves beszámoló 2014

Egyszerűsített éves beszámoló 2015

Egyszerűsített éves beszámoló 2016

Egyszerűsített éves beszámoló 2017

Egyszerűsített éves beszámoló 2018

Egyszerűsített éves beszámoló 2019

Egyszerűsített éves beszámoló 2020

                 

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Foglalkoztatottak száma: 2 +2 fő Illetmények, juttatások az éves pénzügyi beszámolókban.

https://mokheves.hu

3.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

—–

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

—–

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

—–

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések